Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbara byggnader

Avdelningen för hållbara byggnader arbetar med byggnader med starkt fokus på användarnytta och hållbar utveckling under hela livscykeln.

Vårt huvudmål är användaranpassade inomhusmiljöer utformade för komfort, välbefinnande och produktivitet i olika typer av byggnader som kontor, bostadshus, sjukhus, skolor, lokaler och andra typer av innemiljöer. Målet är att uppnå detta på ett hållbart sätt med resurs- och energieffektivitet, miljöansvar, lönsamhet och socialt ansvar. Vi ser byggnader som komplexa system där prestanda hos klimatskal, installationssystem, såsom uppvärmning / kylning, ventilation, belysning etc., med energisystem och andra delsystem måste optimeras för bästa totala prestanda och användarnytta.

För att uppnå hög prestanda under hela livscykeln från design, byggprocess och förvaltningsfas och till återvinning arbetar vi med de senaste hjälpmedlen för smarta simuleringar och verktyg för driftoptimering för inomhusklimat och energisimulering, CFD, avancerad byggstyrning, övervaknings- och automationsverktyg, samt artificiell intelligens.

Vi ser på byggnader som integrerade delar av distrikt och städer där enskilda byggnader måste anpassas för bästa övergripande prestanda hos större system - och i slutändan till bästa nytta för medborgarna.

Kontakta oss

Besöksadress: Brinellvägen 23, Stockholm

Postadress:
KTH, ABE-skolan /Institutionen för Byggvetenskap
Avdelningen för Hållbara byggnader
Personnamn, Brinellvägen 23
100 44 Stockholm

Telefonnummer: 08-790 60 00

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2023-02-10