Till innehåll på sidan

Ojämlik kollektivtrafik får S att rasa

Publicerad 2021-08-27
Erik Jenelius, Universitetslektor vid avdelningen för Transportplanering
Erik Jenelius, Universitetslektor vid avdelningen för Transportplanering

Under Corona pandemin har resemönstret i kollektivtrafiken ändrats vesäntligt och nästan upphört i vissa delar av länet. Riskerna med att åka kollektivt och utsättas för smitta har påverkat många innevånare, då de inte haft andra alternativ än att åka kollektivt. Denna ojämlikhet leder till att en jämlikhetskommission tillsätts. 

KTH presenterade en studie i våras där tanken är att socioekonomiska data ska kunna användas när SL planerar kollektivtrafiken.

Läs artikeln här Mitti.se  (extern sida) där universitetslektor Erik Jenelius uttalar sig.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-08-27