Till innehåll på sidan

Pedagogiken vinner i längden

Publicerad 2019-03-27

Nordiskt Vägforum, NVF arbetar med att främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Det är ett branschsamarbete som representeras av medlemmar från både privat och offentlig sektor i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.

Lektor Albania Nissan, Avdelningen för Transportplanering

NVF delar årligen ut sitt pedagogiska pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden. Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig. I år var det lektor Albania Nissan vid Transportplanering som vann priset.

”Det är en trevlig överraskning att vinna priset! Det är en ära att få representera Byggvetenskap och KTH” säger Albania Nissan. Vidare berättar hon att det här priset glädjer henne då hon lagt sin egen karriär åt sidan för att satsa på att lyfta studenternas kapacitet, utvecklas och få jobb i framtiden. ” Det här är en bra feed-back på att jag gör ett bra jobb!” säger Albania och ler med hela ansiktet.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-03-27