Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transportplanering

Avdelningen för Transportplanering bedriver grundforskning och tillämpad forskning som flyttar fram positionerna för state-of-the-art inom planering, design, drift och förvaltning av transportsystem och anläggningar. Vår forskning är tvärvetenskaplig till sin natur och ses alltid i ett multimodalt sammanhang.

Vi bidrar till att lösa viktiga transportproblem i Sverige och internationellt genom innovativ, tvärvetenskaplig forskning och utbildning.

Det ökande behovet miljöhänsyn och bättre integrering av transportsystemet med den inbyggda och naturliga miljön genomsyrar alla våra aktiviteter, inklusive utbildning. Vi samverkar med näringslivet och institutioner liksom andra universitet, i Sverige och internationellt, för att gemensamt definiera nuvarande och framtida viktiga problem samt utveckla lösningar.

Avdelningen arbetar inom fyra huvudområden: vägtrafik, järnvägstransporter, kollektivtrafik och logistik. Kvantitativa metoder simulering, analyser och modellering), kvalitativ analys samt utveckling inom beräknings-, informations- och sensorteknik är anliga tillvägagångssätt som används i vår forskning och lärs ut i våra kurser.

Viktiga användningsområden är Intelligenta Transportsystem (ITS), trafikstockning, utveckling av tågtidtabeller, höghastighetståg och kapacitetsanalys av transportmöjligheter, användarperspektiv av offentliga transporter, åtgärder inom transportinfrastruktur, trafikledning och gröna godstransporter.

Exempel på projekt:
- Hur högfrekventa busslinjer påverkas av headway-fördelning, inklusive fältförsök
- iMobility lab för realtidsanalys av trafikdata
- Tidtabellsstabilitet för järnvägar
- Informationsteknik i kollektivtrafiken
- Koncept för gröna tåg

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25