Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsgrupp Väg- och banteknik

Vår forskningsgrupp samarbetar omfattande med branschpartners, myndigheter och akademiska institutioner över hela världen för att säkerställa relevansen och påverkan av vårt arbete. Genom att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik strävar vi efter att utveckla hållbara, effektiva och miljövänliga transportnätverk som gynnar samhällen och ekonomier över hela världen. Våra forskare fokuserar på tre nyckelperspektiv:

1. Materialperspektiv:

Projekt syftar till att designa, producera och underhålla material som minskar beroendet av fossila resurser, förutsäga materialets beteende under förändrade klimatförhållanden och förbättra hållbarhet och prestanda.

2. Strukturellt perspektiv:

Forskningen fokuserar på att utforma transportinfrastruktur baserad på mekanistiska principer, optimera design, förutsäga beteende och införliva cirkularitet i infrastrukturens värdekedja.

3. Systemperspektiv:

Studier undersöker transportinfrastrukturens hållbarhet som ett komplext system, samordnar flera intressenter och tidsplaner samt hanterar samhälls- och ekologiska konsekvenser.

Exempelprojekt:

  • Bio-baserat kompositmaterial för hållbara väginfrastrukturer
  • Prestandamodeller för obundna vägmaterial
  • Minskning av vägskador på grund av frostlyft
  • Långsiktig strukturell integritet hos asfalt under kombinerad mekanisk och miljömässig belastning
  • Storskalig modellering av järnvägsballastlager för höghastighetsjärnvägar.
  • Nollutsläpp vid Crosslink-projektet (Tvärförbindelse)
  • ELISA: Energi-effektiv logistik- och infrastruktursystemutvärdering för hamnar för frakt

Genom dessa initiativ strävar vår forskningsgrupp efter att främja fältet för väg- och banteknik och forma framtiden för transportinfrastruktur för kommande generationer.

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2024-02-23