Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Väg- och banteknik

Väg- och järnvägsingenjörskapet står i frontlinjen för utvecklingen av transportinfrastruktur och kombinerar principer från byggnadsingenjörskap med komplexiteten hos moderna transportsystem. Forskning och utbildning inom detta område är avgörande för att utforma, bygga och hantera hållbara transportnätverk som är avgörande för att underlätta rörelsen av varor och människor, främja ekonomisk tillväxt och säkerställa anslutningar inom och mellan regioner.

Avdelningen för väg- och banteknik vid KTH är engagerad i att driva gränserna för transportinfrastruktur genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Vårt team tar sig an en mångfald av utmaningar, från att minska utsläppen relaterade till infrastrukturproduktion och reparation till att förbättra infrastrukturens motståndskraft mot extrema väderhändelser. Med samlad expertis inom byggnadsingenjörskap, materialvetenskap, transportsystem och miljömässig hållbarhet främjar vi samarbete och innovation över discipliner.

Utbildning och studier

Vår studieinriktning inom "Väg-och banteknik" utforskar intricacies av att designa, bygga och hantera moderna transportnätverk. Studenter utforskar ämnen som geometrisk design, material- och konstruktionsteknik samt integration av avancerade teknologier för transportoptimering. Tyngdpunkten läggs på hållbara och motståndskraftiga infrastrukturlösningar, vilket förbereder examinerade att bidra till utvecklingen av transportnätverk som är säkra, miljömedvetna och anpassningsbara till förändring.

Kontakta oss

Besöksadress: Brinellvägen 23, Stockholm
Postadress:
KTH, ABE-skolan /Institutionen för Byggvetenskap
Avdelningen för Väg- och banteknik
Personnamn, Brinellvägen 23, plan 2
100 44 Stockholm

Telefonnummer : 08-790 87 00

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2024-03-18