Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Därför valde jag forskarstudier

Andreas Sjölander är doktorand vid Institionen för byggvetenskap på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad sedan 2015. Han forskar inom ämnet betongbyggnad.

Andreas Sjölander (Foto:Privat)

Varför sökte du till forskarutbildningen?

Jag är intresserad av hur saker fungerar och har alltid drivits av att få vidareutveckla mig och detta får jag verkligen chansen att göra på forskarutbildningen.

Vad gjorde du innan?

Jag är för närvarande tjänstledig ifrån Sweco där jag har jobbat som brokonstruktör. Jag började där efter min examen vid KTH 2012 och arbetade med analyser och dimensionering av järnvägsbroar i betong samt pålgrundläggningar. Jag påbörjade min tjänst som doktorand på KTH och avdelningen för Betongbyggnad i januari 2015.

Vad vill du göra efter disputationen?

Jag kommer vilja fortsätta att arbete inom forskning och utveckling där jag kan nyttja det jag har lärt mig under mina år på KTH. Detta kan jag tänka mig att göra inom akademin eller näringslivet. Jag får se vad det finns för möjligheter när jag har disputerat.

Vad gör du en vanlig dag på KTH?

Fram till min licentiatexamen har jag arbetat mycket med numeriska simuleringar av sprutbetong och därmed har mycket tid använts till att utveckla en numerisk modell samt att utvärdera resultaten ifrån modellen. I nästa steg av mitt projektet är målsättningen att kombinera modellering med fältmätningar och då kommer jag förhoppningsvis att göra mätningar på tunnlar som byggs i Stockholmsområdet. Periodvis är jag också ganska delaktig i undervisningen vilket jag tycker är både intressant och roligt.

Vad forskar du om?

Mitt projekt handlar om hur man kan effektivisera användandet av sprutbetong när man förstärker bergtunnlar. Idag bygger en stor del av dimensioneringen av bergförstärkningen på att tidigare projekt används som referens. Vi tror att man genom att öka förståelsen för samverkanskonstruktionen av sprutbetong och berg kan nyttja materialet bättre och eventuellt minska användningen.

Vad tycker du är det bästa med att vara doktorand?

Jag gillar att kunna arbeta självständigt och få planera min egen tid vilket jag får chansen att göra i väldigt stor utsträckning. Även om det kommer vissa perioder med väldigt mycket att göra och en del stress så är det till största del en väldigt behaglig arbetsmiljö.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2017-09-27