Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovative structural details using high strength steel for steel bridges

Tid: To 2019-10-24 kl 13.00

Plats: M108, Brinellvägen 23, Stockholm (English)

Ämnesområde: Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Oskar Skoglund , Bro- och stålbyggnad

Granskare: Associate Professor Mohammad Al-Emrani, Chalmers Tekniska Högskola

Huvudhandledare: Associate professor John Leander, Bro- och stålbyggnad; Professor Raid Karoumi, Bro- och stålbyggnad

Exportera till kalender

Abstract

Genom användandet av höghållfast stål så kan en mindre mängd material användas som i sin tur leder till ett mer hållbart byggande. Mängden stål och vilken stålkvalité som kan användas vid byggandet av stålbroar och andra cykliskt belastade konstruktioner avgörs ofta av nedbrytningsprocessen utmattning. Utmatningskapaciteten hos stålbroar är till stor del beroende av brons anslutningsdetaljer. Brokonstruktören har vid designstadiet ett begränsat antal beprövade anslutningsdetaljer att välja bland – vilka ofta har relativt låg utmattningskapacitet – och konstruktören är därmed ofta tvungen att öka konstruktionens dimensioner för att klara av kraven gällande utmattning. Den har licentiatuppsatsen har till syfte att förbättra utmattningskapaciteten för utmattningsbenägna anslutningsdetaljer i stål genom att införa nya och innovativa anslutningsdetaljer, bland de redan existerande detaljerna som finns i de olika standarderna. En utmattningskritisk detalj som kommer att ligga i fokus är anslutningen mellan livavstyvningen och tvärförbanden hos en I-balk. Genom att förbättra utmattningskapaciteten så kan en mindre mängd stålmaterial användas vid byggandet av stålbroar och samverkansbroar i betong och stål. I denna uppsatsen kunde det påvisas att höghallfast stål for broar kan betydligt sänka mängden stålmaterial, stålkostnaden och koldioxidutsläppen. Dock så gäller detta enbart om utmattningskapaciteten for kritiska anslutningsdetaljer kan ökas avsevärt. Dessutom, som en del av den har uppsatsen så har ett par nya och innovativa anslutningsdetaljer föreslagits som har potential att forbättra utmattningskapaciteten. Dock, så krävs ytterligare studier for att dessa förslag skall kunna användas i byggnation av nya stålbroar.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-259949