Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Managing uncertainties in geotechnical parameters

Tid: To 2019-09-19 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm (English)

Ämnesområde: Byggvetenskap

Respondent: Anders Prästings , Jord- och bergmekanik

Opponent: Professor Kok-Kwang Phoon, National University of Singapore

Handledare: Professor Stefan Larsson, Jord- och bergmekanik; Docent Johan Spross, Jord- och bergmekanik; Ph.D. Rasmus Müller, Tyréns AB

Exportera till kalender

Abstract

Geoteknik förknippas med ett stort antal osäkerheter. Geotekniska undersökningar utförs i diskreta punkter och den absolut största delen av en jordvolym testas aldrig. En viktig fråga inom geotekniken är därför hur man kan minimera osäkerheterna i relation till kostnaderna för undersökningarna och konstruktionens säkerhet. En annan fråga som uppstår när en konstruktion ska dimensioneras är hur osäkerheterna bör hanteras i dimensioneringsprocessen. För detta ges vägledning i de europeiska dimensioneringsprinciperna för geotekniska konstruktioner, Eurokod 7 (EN 1997), som förespråkar partialkoefficientmetoden. Om osäkerheterna är stora och svåra att uppskatta kan observationsmetoden användas som ett komplement. Syftet med denna avhandling är att belysa, utveckla och förbättra metoder för bygg- och anläggningsbranschen att uppskatta kvalité och värde av geotekniska undersökningar. Ett bayesianskt tillvägagångssätt (multivariabel analys) har använts för att utvärdera osäkerheterna relaterade till de geotekniska undersökningarna. Därtill presenterar avhandlingen en diskussion om begränsningarna i partialkoefficientmetoden, enligt definitionen i EN 1997, och hur denna metod kan utvecklas för att bättre harmonisera med sannolikhetsbaserad dimensionering. De huvudsakliga forskningsbidragen är: (1) den presenterade fallstudien som visar vikten, och den potentiella nyttan, av ett robust ramverk för statistisk utvärdering av geotekniska parametrar som grund för sannolikhetsbaserad dimensionering, (2) diskussionen om begränsningarna med partialkoefficientmetoden enligt definitionen i EN1997, och (3) diskussionen om hur partialkoefficientmetoden kan utvecklas för att bättre harmonisera med sannolikhetsbaserad dimensionering.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-256058