Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Betongbyggnad

Betongbyggnad - platsgjutning av betongkonstruktioner.
Albanova, Stockholm

Betong är det mest använda, människotillverkade materialet i världen. Det är förhållandevis beständigt och extremt formbart. I praktiken är betong det enda tänkbara materialet för konstruktioner i mark.

Betonggruppens inriktning på KTH berör både material- och konstruktionsaspekter på betongbyggande. Forskningsområdet innefattar funktion, dimensionering, utformning, utförande och rehabilitering av betongkonstruktioner och murverk. Sprutbetong och konstruktionstillämpningar av nyutvecklade betongmaterial samt effekter av dynamisk belastning ingår. Forskningen inriktas mot stora betongkonstruktioner, extremt belastade betongkonstruktioner och avancerade betongmaterial. Läs mer här om byggande i betong.

Forskningsområden

Avdelningen är för närvarande aktiv inom följande forskningsområden. Följ länkarna för att läsa mer, leder till engelska sidan:

Betongmaterialegenskaper

Egenskaper kopplade till materialsammansättningen för armerade och oarmerade konstruktioner av betong och andra cementbaserade material studeras, med fokus på effektivitet och uthållighet. Moderna laboratoriemetoder används tillsammans med avancerade metoder för numerisk analys och finit elementmodellering.

Läs mer om betongmaterialegenskaper

Avancerade betongkonstruktioner och konstruktionsmetoder

Studier av statiska och dynamiska verkningssätt hos betongkonstruktioner, som på ett optimalt sätt uppfyller krav på bärförmåga, robusthet och andra funktioner. Stora och avancerade betongkonstruktioner utsatta för extrema belastningar studeras genom finit elementmodelelring och fältmätningar.

Läs mer om avancerade betongkonstruktioner och konstruktionsmetoder

Betongkonstruktioner för vattenkraftindustrin

Forskning om konstruktioner för vattenkraften med studier av verkningssätt och optimering av tekniska system och betongkonstruktioner för en uthållig och miljöanpassad energiproduktion. Avancerade metoder för observation och mätning i fält samt strukturanalys används.

Läs mer om betongkonstruktioner för vattenkraftindustrin

Hydraulik, och effekter från vatten och temperatur

Effekten av strömmande vatten, is och temperaturvariationer på betongdammar och hydrauliska strukturer studeras. De stora strukturerna studeras genom mätningar och observationer i fält och genom numerisk modellering. Hydraulisk flödesteori, beräkningsströmningsdynamiska (CFD) simuleringar och multifysiska finita elementmodeller används.

Läs mer om hydraulik samt effekter från vatten och temperatur

Anläggningsbyggande och underhåll av infrastrukturkonstruktioner

Forskning riktad mot design, funktion och underhåll av betongkonstruktioner inom anläggningsområdet. Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner ingår. Särskilt fokus ligger på betongvägar, golv och belagda ytor men även broar och andra stora strukturer studeras.

Läs mer om anläggningsbyggande och underhåll

Sprutbetong

Egenskaper och kapacitet hos sprutbetong studeras laborativt, I fält och genom numerisk modellering. Vibrationståligheten hos ung och hårdnad sprutbetong på berg är en av specialinriktningarna.

Läs mer om sprutbetong

Skyddskonstruktioner i betong

Egenskaper hos betongkonstruktioner för t.ex. skyddsrum, barriärer och energiupptagande system studeras genom numerisk modellering och laboratorieförsök. Lastsituationer av intresse är explosioner, luftstötvågor, vapenverkan, kollisioner och jordbävningar.

Läs mer om skyddskonstruktioner i betong

Mätningsteknik och övervakning

Betongkonstruktioners beteende studeras i fält och i laboratoriemiljö med hjälp av avancerad mätteknik, inklusive fotogrammetri och sensorer för mätning av förskjutningar, temperaturer, mm. Tekniker för övervakning av strukturella beteenden i fältmiljö utvecklas också.

Läs mer om mätningsteknik och övervakning

Byggande, produktion och hållbarhet

Forskningen inriktas mot studier inom produktion, byggande, konstruktion och funktionen hos byggnader och infrastrukturkonstruktioner. Metoder för analys av livscykelkostnad utvecklas. Särskilt fokus är på metoder för att producera klimatsmarta och hållbara betongkonstruktioner.

Läs mer om byggande och hållbarhet

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23

Postadress:
KTH, ABE-skolan /Institutionen för Byggvetenskap
Avdelningen för Betongbyggnad
Personnamn, Brinellvägen 23, plan 2
100 44 Stockholm

Telefonnummer : 08-790 80 41

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2024-02-27