Betongbyggnad

Albanova, Stockholm

Betong är det mest använda, människotillverkade materialet i världen. Det är förhållandevis beständigt och extremt formbart. I praktiken är betong det enda tänkbara materialet för konstruktioner i mark.

Betonggruppens inriktning på KTH berör både material- och konstruktionsaspekter på betongbyggande. Forskningsområdet innefattar funktion, dimensionering, utformning, utförande och rehabilitering av betongkonstruktioner och murverk. Sprutbetong och konstruktionstillämpningar av nyutvecklade betongmaterial samt effekter av dynamisk belastning ingår. Forskningen inriktas mot stora betongkonstruktioner, extremt belastade betongkonstruktioner och avancerade betongmaterial. Läs mer om byggande i betong

Forskningsområden

Avdelningen är för närvarande aktiv inom följande forskningsområden:

Avancerade betongkonstruktioner och konstruktionsmetoder

Studier av statiska och dynamiska verkningssätt hos betongkonstruktioner, som på ett optimalt sätt uppfyller krav på bärförmåga, robusthet och andra funktioner. Stora och avancerade betongkonstruktioner utsatta för extrema belastningar studeras genom finit elementmodelelring och fältmätningar.

Betongmaterialegenskaper

Egenskaper kopplade till materialsammansättningen för armerade och oarmerade konstruktioner av betong och andra cementbaserade material studeras, med fokus på effektivitet och uthållighet. Moderna laboratoriemetoder används tillsammans med avancerade metoder för numerisk analys och finit elementmodellering.

Betongkonstruktioner för vattenkraftindustrin

Forskning om konstruktioner för vattenkraften med studier av verkningssätt och optimering av tekniska system och betongkonstruktioner för en uthållig och miljöanpassad energiproduktion. Avancerade metoder för observation och mätning i fält samt strukturanalys används.

Sprutbetong

Egenskaper och kapacitet hos sprutbetong studeras laborativt, I fält och genom numerisk modellering. Vibrationståligheten hos ung och hårdnad sprutbetong på berg är en av specialinriktningarna.

Skyddskonstruktioner i betong

Egenskaper hos betongkonstruktioner för t.ex. skyddsrum, barriärer och energiupptagande system studeras genom numerisk modellering och laboratorieförsök. Lastsituationer av intresse är explosioner, luftstötvågor, vapenverkan, kollisioner och jordbävningar.

Produktion och anläggningsbyggande

Forskning inriktad mot studier kring produktion, produktivitet, utformning och funktion av infrastrukturens anläggningar och byggnader. Särskilt fokus riktas mot metoder för att åstadkomma klimatsmarta och uthålliga betongkonstruktioner.

(För detaljerade beskrivningar, följ länkarna - OBS! Endast på engelska)

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23

Postadress:
KTH/ Inst. för Byggvetenskap
Avd. Betongbyggnad
100 44 Stockholm

Telefon : 08-790 80 42
 

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-12-17