Personal

Avdelningschef

Personal

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Silfwerbrand Johan Prefekt +46 8 790 80 33
Enzell Jonas Forskningsingenjör
Teng Penghua Forskningsingenjör +46 8 790 86 61
Andersson Louise Industridoktorand
Ansell Anders Professor +46 8 790 80 41
Eriksson Daniel Forskarstuderande +46 8 790 68 86
Schönbeck Pia Industridoktorand
Li Shicheng Doktorand
Strömberg Larissa Affilierad fakultet +46 8 790 86 81
Nordström Erik Adjungerad Professor
Yang James Adjungerad professor +46 70 272 32 00
Malm Richard Forskare +46 8 790 85 85
Abbasiverki Roghayeh Doktorand +46 8 790 80 86
Rogers Patrick Industridoktorand
Döse Magnus Industridoktorand
Hallgren Mikael Adjungerad Professor +46 8 790 79 39
Hansson Håkan Adjunkt +46 8 790 79 46
Sjölander Andreas Sven Doktorand +46 8 790 80 43
Löfsjögård Malin Adjungerad Professor
Gram Annika Forskare 087909750
Mancera Rafael Industridoktorand
Dolk Ellen Industridoktorand

Personal som saknar kontaktuppgifter, kontakta professor Anders Ansell.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-05-03