Till innehåll på sidan

Möte med...

professor James Yang.

Publicerad 2019-09-12

Den 1:a maj i år började professor James Yang på Betongavdelningen. Hans arbetsuppgifter här består av att initiera forskningsprojekt inom hydraulisk design, handleda examensarbeten och vara handledare till en SVC doktorand som gör datorsimuleringar och även experiment inom tvåfasströmningar kopplade till vattenkraft och dammsäkerhet. James kom själv hit till KTH som doktorand för många år sedan och arbetar även vid Vattenfall R&D, Älvkarleby

Varför valde du att forska inom ditt område?

En del av forskningen är grundläggande. Men motivationen för forskningen kommer också från praktiska frågeställningar, från drift av dammanläggningar där man ofta ser risker och incidenter som påverkar driften och säkerheten av avbördningsanordningar. ​Våra projekt tillhör Svenska Vattenkraftcentrums kärnområden.

​• Vidareutveckla och anpassa Computational Fluid Dynamics (CFD) som verktyg för att analysera strömningstekniska frågeställningar, inklusive flerfasströmning.

• Undersöka de hydrauliska laster som verkar på konstruktioner och berg.

• Utveckla lösningar och verktyg för energiomvandling vid avbördning.

Vad är intressant med detta område?

Vi arbetar med tvåfasströmningar relaterade till avbördningssäkerhet, dvs luftinblandning i vatten och luftmeddrivning kopplade till hög vattenhastighet. Fenomenen är komplicerad, liksom matematiska formuleringar. Man behöver data från experiment för att validera numeriska modeller. Ofta samarbetar vi med utländska lärosäten.

Vem har nytta av era forskningsresultat?

Det är ofta kraftindustrin som finansierar forskningen och som har mest nytta av det.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-09-12