Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MSc Theses 2022 – 14 theses and 18 new geotechnical and rock engineers

Publicerad 2022-10-31
 1. Emil Davidsson (2022) Internal stability of geosynthetic reinforced soil walls (diva-portal.org) .
 2. Annika Burlin (2022) Riskhantering för en ledningsschakt - En tillämpning av SGFs riskhanteringsmetodik i utförandeskedet (diva-portal.org) (Risk management for an excavation to install pipes - An application of the risk management method presented by the SGF in the construction stage). In Swedish.
 3. Ida Schjelderup. (2022) Jet Grout Bottom Plug in Deep Excavations - Numerical Analysis of a Tunnel Project (kth.diva-portal.org) .
 4. Andreas Håård (2022) Tåginducerade markvibrationer – analys med NGI:s verktyg VibTrain (diva-portal.org) (High Speed Train Induced Ground Vibrations – Analysis Using NGI’s Software VibTrain). In Swedish.
 5. Arash Berg and Daniel Gebremichael Mebrahtu (2022) Design of Horizontally Loaded Piles - FEM and FDM Study on Lilla Lidingö Bridge (kth.diva-portal.org) .
 6. David Ebenhardt and Jonas Stener (2022) Buckling of Short End-Bearing Piles in Clay (www.diva-portal.org) .
 7. Elin Lindgren and Gun Maria Kaneteg (2022) Use of generic data for foundations in life cycle assessments of buildings.
 8. Katia Calming and Myrna Öttenius (2022) Inverkan av släntnära portryck på stabilitet i siltnipor längs Ångermanälven (Influence of near-surface pore water pressure on slope stability. A sensitivity analysis of silt slopes along Ångermanälven, Sweden). In Swedish.
 9. Nihayat Taha Faris (2022) Design of tunnel support for single zones with swelling clay (kth.diva-portal.org) .
 10. Jesper Spång (2022) Utvärdering av larmgränser för extensometermätningar vid bergbyggande - En fallstudie vid Henriksdals reningsverk (Evaluation of alarm limits for extensometer measurements in rock construction – A case study at Henriksdals wastewater treatment plant). In Swedish.
 11. Antonia Filippidi (2022) Laboratory Investigation of Quarry Fines for Use in the Construction Industry (http://kth.diva-portal.org) .
 12. Jiaqi Liu (2022) Back analysis of rock mass properties in the regional fault zone under Lake Mälaren (kth.diva-portal.org) .
 13. Karl Norberg (2022) Numerical modelling of high-speed railway transition zone (kth.diva-portal.org) .
 14. Karl Escher (2022) Probabilistic settlement analysis for embankments using preloading without surcharge (kth.diva-portal.org) .
Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-10-31