Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jord- och bergmekanik

Geoteknik avser läran om jords och bergs tekniska egenskaper, samt hur dessa kunskaper bäst används vid byggande i jord och berg samt gruvbrytning. Det innebär att geoteknikern till stor del arbetar med jordmekaniska eller bergmekaniska teorier för att kunna bygga säkra och användbara konstruktioner. I Sverige har dock begreppet geoteknik främst kommit att förknippas med byggande i och på jord. Byggande i och på berg brukar i stället kallas bergteknik, vilket inkluderar exempelvis tunnelbyggandets alla delmoment såsom sprängning, tätning mot inläckande grundvatten och hur man förstärker tunneln för att undvika ras.

Foto av personal vid avdelningen för Jord- och bergmekanik.
Avdelningen för Jord- och Bergmekanik

Avdelningen för Jord- och Bergmekanik utför geoteknisk forskning och utbildar ingenjörer i hur man bygger i jord och berg. Vi utbildar på kandidat-, master-, och doktorandnivå. Vår forskning utförs ofta i samarbete med den svenska byggindustrin såsom SBUF och BeFo, vilka finansierar en stor del av våra forskningsprojekt. Andra stora finansiärer är Trafikverket och det statliga vetenskapsrådet Formas.

Nyheter

Kontakta oss

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress:
KTH, ABE-skolan /Institutionen för Byggvetenskap
Avdelningen för Jord- och bergmekanik
Personnamn, Brinellvägen 23, plan 3
100 44 Stockholm

Telefon: +46 8 790 80 49
Telefax: +46 8 790 79 28

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2024-02-21