Årets brobyggare 2017 utsedd

Publicerad 2018-02-02

Brosamverkan har utnämnt adjungerad professor Costin Pacoste till Årets Brobyggare 2017

Costin Pacoste Foto: Brovast.nu

Brosamverkan är en förening, som bildats genom en sammanslutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer. De arbetar aktivt med kompetensutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsåterföring, teknikutveckling inom byggbranschen samt samverkan för bättre spelregler och färre missförstånd i branschen. Varje år utses en vinnare till utnämningen Årets Brobyggare. Juryn som består av representanter från olika delar av branschen utsåg adjungerad professor Costin Pacoste med följande motivering:

"Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt utvecklar och tillämpar Costin avancerade beräkningar för analys och dimensionering av broar. Han har som få en förmåga att identifiera och lösa mycket avancerade problem på ett praktiskt sätt.

Costin är en brobyggare mellan branschen och akademin som verkar för att höja kompetensen hos brokonstruktörer. Han är enastående på att presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid praktisk dimensionering av broar, eller huskonstruktioner. Han är en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen, och synliggör brobyggnadskonsten på ett föredömligt sätt."

Grattis Costin!

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-02-02