Till innehåll på sidan

Byggvetenskaps nyheter

 • Stegvis Renovering

  Publicerad 2020-08-31

  Hur ny teknik för renovering och underhåll samt ökat förtroende mellan värd och hyresgäst gav låga hyreshöjningar.

  Läs artikeln
 • Smartare transporter på digitalt campus

  Delar av KTH Campus avbildat i digital form.
  Till vänster syns de inscannade vägarna Brinellvägen och Drottning Kristinas väg. Till höger visas KTH Campus genom den plattform, AD-Eye, som ska användas för att skapa en augmented reality, förstärkt verklighet, på campus. (Illustration: KTH)
  Publicerad 2020-08-20

  Hur skulle elektrifierade vägar och självkörande bilar fungera i praktiken? Till hösten byggs en digital kopia av KTH:s campus – en öppen labbmiljö fö...

  Läs artikeln
 • Journal RMPD award paper 2019

  Publicerad 2020-03-24
  Läs artikeln
 • Papers presented at the 7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR 2019).

  Publicerad 2020-03-24
  Läs artikeln
 • Rock & roll på KTH – 40 år av jorddynamisk forskning

  Publicerad 2020-03-24
  Läs artikeln
 • Cement grout propagation in 2D fracture networks: impact of rheology

  Publicerad 2020-03-24
  Läs artikeln
 • Measurement of ice pressure on a concrete dam with a prototype ice load panel

  Publicerad 2020-03-24
  Läs artikeln
 • Yield-power-law fluid propagation in water-saturated fracture networks with application to rock grou

  Publicerad 2020-03-24
  Läs artikeln
 • Vibratory plate resonance compaction

  Publicerad 2020-03-23
  Läs artikeln
 • Effect of basalt fiber inclusion on the mechanical properties and microstructure of cemented clay

  Publicerad 2020-03-23
  Läs artikeln
 • An approach to compensate for the influence of the system normal stiffness in CNS direct shear tests

  Publicerad 2020-03-23
  Läs artikeln
 • Finite-size spherical particles in a square duct flow of an elastoviscoplastic fluid: an experimenta

  Publicerad 2020-03-23
  Läs artikeln
 • Radial Flow Velocity Profiles of a Yield Stress Fluid between Smooth Parallel Disks

  Publicerad 2020-03-23
  Läs artikeln
 • Influence on spatially varying thickness on load-bearing capacity of shotcrete

  Publicerad 2020-03-23
  Läs artikeln
 • Hundra sensorer kan avgöra Västerbrons framtid

  Publicerad 2020-03-16
  Läs artikeln
 • TACK

  Publicerad 2020-03-10
  Läs artikeln
 • Bakterier synliggörs i luften på sjukhus

  Publicerad 2020-03-09

  Nu använder KTH-forskare VR (Virtual Reality) för att göra bakterier synliga i luften. – Vi visualiserar inomhusluftens partikelrörelser och föroreni...

  Läs artikeln
 • Forskningsprojekt uttaget till IVAs 100-lista

  Publicerad 2020-03-02
  Läs artikeln
 • KTH-studenter bygger broar

  Ett kollage bestående av två bilder som föreställer KTH-studenternas broar i modellformat.
  Här är två av broarna som KTH-studenterna tagit fram. Foto: Peter Ardell
  Publicerad 2020-02-25

  Hallå där, Roberto Crocetti, adjungerad professor på KTH. Du har tillsammans med tre kollegor satt ett gäng KTH-studenter i arbete med att ta fram bro...

  Läs artikeln
 • Doktorsarbete påverkar tekniken för jordpackningsvältar

  Publicerad 2020-02-04
  Läs artikeln