Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om Institutionen för Byggvetenskap

Institutionen för byggvetenskap bildades 2001 genom att samla de tekniska discipliner vid KTH som hör till utbildning och forskning för samhällets byggande, byggnadsförvaltande verksamhet och anpassning av teknik till miljön, som berg och vatten.

Såväl husbyggnads- som anläggningssektorn är väl företrädda. Vad gäller husbyggnadsområdet är kompetensen väl etablerad beträffande såväl djup som bredd och dess utbildnings- och forskningskompetens är väl anpassad till sektorns behov. Byggnadsteknik, material- och installationsfrågor liksom bärande konstruktioner utgör viktiga delar i profilen. Institutionen har även en för Sverige unik kompetens inom anläggningsområdet där forskning, forskarutbildning och grundutbildning är väl integrerade.

De tekniska disciplinerna, ämnesområdena, är organisatoriskt uppdelade i 7 avdelningar. Dessa är betongbyggnad, bro- och stålbyggnad, byggnadsmaterial, hållbara byggnader, byggteknik och design, jord- och bergmekanik, samt transportplanering.

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-24