Doktorandworkshop om hållbar utveckling inom byggvetenskapen

Publicerad 2018-06-08

Frågan om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är i högsta grad aktuell för byggbranschen. KTH Byggvetenskap arbetar därför strategiskt för att bättre integrera sådana frågeställningar i forskarutbildningen. Som ett led i detta arrangerade KTH Byggvetenskap den 22-23 maj 2018 en workshop, till vilken doktorander var inbjudna från KTH och de andra tre universiteten Chalmers, LTH, LTU inom samarbetsorganet Sveriges Bygguniversitet.

Under workshopen fick doktoranderna diskutera och reflektera över hur den egna och andras forskning kan ses i kontexten långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Doktoranderna inbjöds också att komma med egna förslag på hur den egna forskarutbildningen kan förbättras med avseende på kompetens inom hållbar utveckling. Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla forskarutbildningen i byggvetenskap, berättar studierektor Johan Spross. Vi vill verkligen säkerställa att utexaminerade doktorer och licentiater får nödvändig kompetens i att beakta hållbarhetsfrågor i sitt vidare yrkesliv.

I samband med workshopen gjordes också ett studiebesök på byggarbetsplatsen vid Slussen i centrala Stockholm. (Foto: Johan Spross)
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-06-08