Grundläggningsdagen mars 2019

Publicerad 2019-10-31

På grundläggningsdagen 2019 presenterades tre arbeten från Avd. Jord-och bergmekanik.

Olsson, L. and Spross, J. (2019) Framtidens riskhantering– nu med systemförståelse. Grundläggningsdagen 2019.

Wersäll, C. (2019) Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning sparar tid, pengar och miljöpåverkan. Grundläggningsdagen 2019.

Stille, H. (2019) De tre vise – Jubileumsföreläsning x 3. Grundläggningsdagen 2019.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-10-31