Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH-avhandling vann Årets Betongforskning 2023

Publicerad 2023-10-17

Årets vinnare på Betonggalan är utsedda! Magnus Döse tilldelades priset Årets Betongforskning för doktorsavhandlingen ”Reducing Radon Gas Emissions in Concrete” som lades fram vid KTH 2022.

Vinnare Årets Betongforskning

Magnus Döse, KTH & Rise

Motivering: 

Magnus Döse tilldelas priset för genomförandet av omfattande experimentella studier av hur strålningen från ballast av betong kan minskas och på ett pedagogiskt sätt ha spridit resultaten från studien både muntligt och skriftligt till en bredare publik.

Vinnarna Betonggalan 2023!

”Reducing Radon Gas Emissions in Concrete”

Doktorsavhandlingen ”Reducing Radon Gas Emissions in Concrete” handlar om strålning från ballast i betong och innehåller ett flertal experimentella studier för att undersöka hur strålningen kan minskas. Effekter av ersättning av portlandcement med slagg och flygaska, hydrofoberande tillsatsmedel, sjunkande RF, karbonatisering och sprickor ingår.

Ur sammanfattningen

Flera krav och rekommendationer avseende joniserande strålning i byggprodukter har introducerats under de senaste åren. Även branschanslutna ballast- och betongföretag har en strävan att uppnå miljömål som skall efterlevas avseende byggmaterial. I Sverige har det utvecklats ett certifieringssystem för en hög nivå av miljösäkerhet vilket har designats av Green Council Building (Miljöbyggnad 3.0). Certifieringssystemet används i upphandlingar för huskonstruktioner för att uppnå en hög standard och trygg inomhusmiljö i nya byggnader för boende. Ett av dessa miljömål är acceptabla krav på radon i inomhusmiljö.

Under de senaste årtiondena har det också blivit vanligare att betongbranschen använder olika kombinationer av alternativa bindemedel i betong för att reducera koldioxidutsläppen från cementtillverkningen. Tillsatser av alternativa bindemedel och olika tillsatsmedel kan även förbättra betongens egenskaper som ökad hållfasthet och beständighet. Men kunskapen utifrån joniserande strålning och radon är fortfarande begränsad. Vad medför alternativa bindemedel och hydrofoba tillsatsmedel avseende radonavgång från betong? Finns det fördelar? Nackdelar? Kan man nyttja vissa egenskaper i specifika inomhusmiljöer? Hur påverkar fukt?

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2023-10-17