KTH Jord- och bergmekanik diskuterar revideringen av Eurokod 7

Borrigg i Salzburg
Publicerad 2017-10-17

Med anledning av den pågående revideringen av den europeiska designkoden Eurokod 7 för geotekniska konstruktioner arrangerades 11 oktober i Salzburg en workshop om dess påverkan på bergbyggande. Johan Spross och Håkan Stille representerade Avd. för Jord- och bergmekanik och bidrog med sin syn på revideringsarbetet: att Eurokod 7 bör utgå från riskbaserade principer för att bättre säkerställa kostnadseffektiv och säker design av framtidens geotekniska konstruktioner.

Salzburg, Österrike
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-10-17