Nytt forskningsprojekt på Jord- och bergmekanik

Lagring av vätgas i underjordiska inklädda bergrum

Publicerad 2017-11-10
Davi R. Damasceno

För att kunna minska den framtida användningen av fossil energi läggs stor möda på forskning om förnyelsebara och utsläppsfria alternativ runt om i världen. Sverige försöker ta sitt ansvar och strävar efter en ledande position. Ett exempel är det stora innovations- och forskningsprojektet Breakthrough Ironmaking Technology (HYBRIT) som finansieras av Energimyndigheten och fyra stora industriaktörer: SSAB, LKAB, Vattenfall och Sandvik. Den totala forskningsbudgeten är på över 100 miljoner kr och syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en övergång till en koldioxidneutral stålproduktion i Sverige. Tanken är att använda förnyelsebart framställd vätgas i stället för fossilt kol i ståltillverkningen. En utmaning med detta är att kunna framställa vätgas tillräckligt billigt, när elpriserna är låga. Det kräver möjligheter till lagring, exempelvis i stora underjordiska inklädda bergrum, där det omgivande berget står emot den högt trycksatta gasen.

KTH Jord- och bergmekanik ansvarar för det delprojekt i HYBRIT som syftar till att utveckla dimensioneringsmetoderna för sådana bergrum, för att få ett ekonomiskt sätt kunna uppfylla samhällets säkerhetskrav. Denna del av projektet kommer att utföras av den nyanställda doktoranden Davi Damasceno i samarbete med Vattenfall och Sandvik. Davi har en Bachelorexamen från sitt hemland Brasilien och en Masterexamen från USA inom geomekanik. Davi trivs på sin nya arbetsplats och hoppas kunna bidra till institutionens arbete och gemenskap under de kommande fem åren.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-11-10