Oron växer för svenska broars hållbarhet

Publicerad 2019-10-03

Efter senaste broraset i Taiwan har oron för liknande händelser i Sverige väckts igen.

Professor Raid Karoumi, Bro- och stålbyggnad

I en intervju med Radio Sweden ger professor Raid Karoumi, avdelningschef vid avdelningen för Bro- och stålbyggnad, svar på hur broar påverkas över tiden av miljöpåverkan och slitage. Vidare ger han svar på hur vi kan förstärka broarna samt hur vi kan kontrollera broarnas tillstånd med hjälp av sensorer och AI. Klicka här för att lyssna på intervjun (extern sida).

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-10-03