Storskalig lagring av vätgas i bergrum

Publicerad 2019-01-30

Spross, J., Johansson, J., Damasceno, D., Stojanovic B., Johansson, F. och Simonsson, N. (2019) Storskalig lagring av vätgas i bergrum. Bygg & teknik 1/19: 41-44.

Sveriges stålproduktion släpper idag ut stora mängder växthusgaser. Med initiativet HYBRIT hoppas SSAB, LKAB och Vattenfall göra stålproduktionen fossilfri genom att använda vätgas i processen. I HYBRIT:s forskningsprogram RP1 bidrar KTH Jord- och bergmekanik med att utveckla och förfina storskalig teknik för lagring av vätgas i bergrum.

Läs mer här.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-01-30