Vibrationspackning – en svensk specialitet

Publicerad 2019-01-30

Massarsch, R. och Wersäll, C. (2019) Vibrationspackning – en svensk specialitet. Bygg & teknik 1/19: 68-75.

Under de senaste femtio åren har svenska geotekniker på olika sätt bidragit till den teoretiska och praktiska utvecklingen av jordpackningstekniken. Utomlands anses Sverige vara världsledande inom till exempel ytpackningen medels vibrationsvält. Under november 2018 hölls i Wien ett internationellt symposium om ytpackning – i samarbete mellan Wiens Tekniska Universitet och KTH – till minne av det banbrytande arbetet som startades i Sverige.

Läs mer här.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-01-30