Till innehåll på sidan

Vinnare av TF:s Årets exjobb: "Svenska cykelöverfarter - olyckor och hastigheter"

Foto: Sabrina Sölch / Unsplash
Publicerad 2021-05-31

Pris för Årets exjobb 2020 från TF - trafiktekniska föreningen går till Joel Kyläkorpi och Sebastian Lind, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, för kandidatarbetet "Svenska cykelöverfarter - olyckor och hastigheter"

Motivering

"Det prisbelönta kandidatarbetet är en aktuell och intressant uppföljning av den relativt nya företeelsen cykelöverfarter, ett av flera medel för att uppnå ökad attraktivitet för cykel som alternativ till motorfordon i våra städer. Arbetets upplägg är att både samla in erfarenheter internationellt och nationellt samt utföra en empirisk uppföljning. Slutsatser och förslag på fortsatt arbete är därmed välgrundade och lockar till vidare studier för att utveckla utformningen och regelverk kring cykelöverfarter."

Handledare / Kontakt

TF:s stipendium för bästa examensarbete/C-uppsats

TF - trafiktekniska föreningen vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Detta görs bl.a. genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-05-31