Forskarexaminerade

Lista över alla forskarexaminerade hos avdelningen för Betongbyggnad.

 • Johan Magnusson, TeknD 2019
 • Tobias Gasch, TeknD 2019
 • Ali Mohammadi Mohaghegh, TeknD 2018
 • Richard McCarthy, TeknL 2017
 • Lamis Ahmed, TeknD 2015
 • Annika Gram, TeknD 2015
 • Joakim Albrektsson, TeknL 2015
 • Lars Elof Bryne, TeknD 2014
 • Cecilia Rydell, TeknL 2014
 • Robert Jansson, TeknD 2013
 • Carsten Vogt, TeknD 2010
 • Athuman Ngoma, TeknD 2009
 • Bo Westerberg, TeknD 2008
 • Peter Billberg, TeknD 2006
 • Daniel Masanja, TeknD 2006
 • Pål Skoglund, TeknL 2006
 • Anders Wiberg, TeknD 2003
 • Ulf Nilsson, TeknD 2003
 • Anders Ansell, TeknD 1999
 • Mikael Hallgren, TeknD 1996
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-05-18