Rapporter

Rapporter

[1]
R. Abbasiverki, L. Ahmed och E. Nordström, "Analysis of load and response on large hydropower draft tube structures," Energiforsk AB, 2019.
[2]
R. Malm, "Erfarenheter från gjutning av grova betongkonstruktioner," Energiforsk, Energiforsk report 2019:558, 2019.
[3]
R. Malm, J. Enzell och M. Hassanzadeh, "Full-scale test of the Dome Plug for KBS-3V deposition tunnels – structural response of the concrete dome," SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB, SKB P-18-14, 2019.
[4]
[6]
E. Nordström och D. Eriksson, "Inventering av inre vattenvägsbesiktningar," Stockholm, Energiforsk rapport, 2019:566, 2019.
[7]
R. Malm, J. Enzell och B. Mohlin, "Kartläggning av instrumenteringssystem för betongdammar," , Energiforsk report 2019:596, 2019.
[9]
R. Hellgren, R. Malm och E. Nordström, "Modeller för övervakning av betongdammar : Energiforskrapport 2019:580," Stockholm, Sweden, 2019.
[10]
E. Nordström et al., "Strukturell säkerhet hos spruckna betongdammar," , Energiforsk report, 2019:574, 2019.
[11]
A. Sjölander, "Utvärdering av fältmetod för mätningar på sprutbetong," Stockholm, SBUF rapport, 13332, 2019.
[12]
L. Ahmed och A. Guarin, "Crack propagation under water pressure," Stockholm/Sweden, 2018.
[13]
E. Nordström och M. Hassanzadeh, "Inblandning av flygaska i vattenbyggnadsbetong," Energiforsk, Energiforsk Rapport, 2018:479, 2018.
[14]
T. Gasch, L. Ahmed och R. Malm, "Instrumentation and Modelling of a Reactor Containment Building," Energiforsk, Energiforsk report, 2018:526, 2018.
[15]
A. Ansell, "Möjligheter till instrumentering av spännkablar av system BBRV," Stockholm : Energiforsk AB, Energiforsk rapport, 542, 2018.
[16]
M. Hassanzadeh, R. Malm och M. Åhs, "Reaktorinneslutningarnas respons vid höga inre tryck och reducerad förspänning," , SSM report 2018:26, 2018.
[17]
R. Malm, "Evaluation of the concrete dome plugDomPlu – follow-up 2017," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 167, 2017.
[18]
R. Abbasiverki, "Initial study on seismic analyses of concrete and embankment dams in Sweden," Stockholm, TRITA-BKN. Report, 164, 2017.
[19]
R. Malm et al., "Lastförutsättningar avseende istryck," , Energiforsk report, 2017:439, 2017.
[21]
C. Bernstone et al., "Verifiering av struktur och fuktmekaniska beräkningsverktyg," , Energiforsk report, 2017:432, 2017.
[22]
A. Ansell, L. Ahmed och A. Guarin, "Datortomografi som undersökningsmetod för ung och gammal, sprutad och gjuten betong för tunnlar," Stockholm, Svebefo rapport, 165, 2016.
[23]
P. Andersson et al., "Eurokoder för dimensionering av betongdammar," Energiforsk, Energiforsk report, 2016:309, 2016.
[24]
R. Malm, "Evaluation of the concrete dome plugDomPlu – follow-up 2016," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 161, 2016.
[25]
T. Ekström et al., "Granskning av beräkningar i betongkonstruktioner," , Energiforsk report, 2016:259, 2016.
[26]
R. Malm, "Guideline for FE analyses of concrete dams," , Energiforsk report, 2016:270, 2016.
[27]
J. Blomdahl, R. Malm och E. Nordström, "Minimiarmering i vattenkraftens betongkonstruktioner - Förstudie," , Energiforsk report, 2016:234, 2016.
[28]
E. Nordström, "Utvärdering efter 17 års fältexponering av sprucken stålfiberarmerad sprutbetong," Stockholm : BeFo, BeFo Rapport, 153, 2016.
[29]
E. Nordström, "Vägledning för val av ballast i konstruktioner för vattenbyggnad," Stockholm : Energiforsk, Energiforsk, 253, 2016.
[30]
E. Nordström et al., "Betongdammars brottförlopp," Stockholm : Energiforsk, Energiforskrapport, 2015:122, 2015.
[31]
R. Malm, "Evaluation of the concrete dome plug DomPlu – follow-up 2015," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 156, 2015.
[32]
R. Malm, "Instrumentation and Evaluation of the Concrete Dome Plug DOMPLU," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 147, 2015.
[33]
L. E. Bryne, "Investigation and development of material properties for shotcrete for hard rock tunnels," Stockholm : Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo Rapport, 133, 2014.
[35]
T. Gasch et al., "Cracking in the concrete foundation for hydropower generators : Part II," Stockholm : Elforsk, Elforsk rapport, 13:64, 2013.
[36]
R. Malm et al., "Probabilistic analyses of crack propagation in concrete dams : Part 1," Stockholm : Elforsk, Elforsk report, 13:65, 2013.
[37]
T. Gasch et al., "Probabilistic analyses of crack propagation in concrete dams : Part II," Elforsk, Elforsk rapport, 13:66, 2013.
[41]
A. Ansell och J. Holmgren, "Betongkonstruktioner," Stockholm : KTH Byggvetenskap, TRITA-BKN. Rapport, 135, 2010.
[43]
A. Ansell och R. Malm, "Strukturanalys för bärande konstruktioner," Stockholm : KTH Byggvetenskap, TRITA-BKN. Rapport, 133, 2010.
[44]
A. Ansell, "3D- modellering av samverkan mellan berg och sprutbetongförstärkning. Förstudie," Stockholm : SveBeFo, SveBeFo Rapport, K33, 2009.
[45]
M. Nilsson och J. Magnusson, "Splitterkarakterisering : hur gör man och vilken utrustning behövs?," Tumba : Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI rapport, FOI-R--2662--SE, 2009.
[46]
E. Nordström och J. Holmgren, "Sprutbetonghandboken. Reparation," Stockholm : Elforsk AB, Elforsk rapport, 09:74, 2009.
[47]
B. Lagerblad et al., "Bergkrossmaterial som ballast i betong : English summary," Stockholm : Cement- och betonginstitutet (CBI), CBI rapport, 1:2008, 2008.
[48]
H. Sundquist och J. Holmgren, "Faller blocket genom sprutbetongvalvet," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2008:13, 2008.
[49]
A. Ansell et al., "Sprutbetongs krympning : inverkan av betongsammansättning och fiberinblandning," Stockholm : Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF informerar, 08:21, 2008.
[50]
M. Hartman et al., "Sårbarhetsvärdering av camper : Förstudie," Tumba : Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI rapport, FOI-R--2419--SE, 2008.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-05-15