Examensarbeten

Examensarbeten

[19]
[26]
[29]
J. Sörensen och E. Wenne, "Precision i modellering av bågbro i stål," , 2018.
[40]
[43]
M. Pettersson och S. Hännestrand, "En studie av beslutsfattandet kring brounderhållsarbeten," , 2017.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal