Examensarbeten

Examensarbeten

[21]
[28]
[31]
J. Sörensen och E. Wenne, "Precision i modellering av bågbro i stål," , 2018.
[42]
[45]
M. Pettersson och S. Hännestrand, "En studie av beslutsfattandet kring brounderhållsarbeten," , 2017.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-09-21