Rapporter

Rapporter

[1]
A. Andersson, "Dynamic analysis of simply supported slab bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1922, 2019.
[2]
J. Leander et al., "Smart condition assessment, surveillance and management of critical bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2019.
[4]
J. Leander, "Gamla Lidingöbron : Sammanfattning av mätningar från mars 2017 t.o.m. november 2018," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2018.
[5]
A. Andersson, "Simplified approach to dynamic analysis of railway bridges for high-speed trains," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1837, 2018.
[6]
M. Ülker-Kaustell, "Dynamic behaviour of pot bearings : A preliminary study," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Bulletin, 168, 2017.
[8]
J. Lind Östlund et al., "Soil-Structure Interaction for foundations on High-Speed Railway Bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 166, 2017.
[9]
A. Andersson och T. Arvidsson, "Train-Track-Bridge Interaction for non-ballasted Railway Bridges on High-Speed Lines," Stockholm, TRITA-BKN, 165, 2017.
[10]
C. Svedholm och A. Andersson, "Designdiagram för förenklad dynamisk kontroll av järnvägsbroar," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Rapport, 157, 2016.
[11]
A. Andersson och S. Christoffer, "Dynamisk kontroll av järnvägsbroar, inverkan av 3D-effekter," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN-REPORT, 158, 2016.
[12]
D. Martino, "Fatigue Capacity of Bolted Connection in use on Soil Steel Composite Bridges : Fracture investigation," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 159, 2016.
[13]
J. Leander, S. Trillkott och C. Kullberg, "Götaälvbron : Töjningsmätningar för kalibrering av beräkningsmodell," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2015.
[14]
L. Pettersson och H. Sundquist, "Design of soil steel composite bridges," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 112 (5th ed.), 2014.
[15]
A. Andersson, "Impact loading on concrete slabs : Experimental tests and numerical simulations," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 153, 2014.
[17]
H. Sundquist och L. Pettersson, "Optimala kantbalkssystem : Resultat av genomfört FUD-projekt," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 151, 2014.
[18]
S. Trillkott, "Vibrationsmätning på pelare i Mörbygaraget," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Teknisk Rapport 2014:2, 2, 2014.
[19]
K. Nuno, "Damage detection of a steel truss bridge using frequency response function curvature method," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Rapport, 2013.
[20]
A. Zangeneh Kamali, C. Svedholm och M. Johansson, "Effects of restrained thermal strains in transversal direction of concrete slab frame bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Rapport, 149, 2013.
[21]
C. Johansson et al., "Järnvägsbroar på Botniabanan : Dynamiska kontroller för framtida höghastighetståg - Steg 1," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 145, 2013.
[22]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2012-01-01 till 2012-12-31," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport. Brobyggnad, 2013:2, 2013.
[23]
S. Trillkott, "Test performed on a ABB submarine cable type QEVE-R4.2/2.6," , TRITA-BKN Teknisk Rapport 2013:03, 2013.
[24]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Vibrationsmätning på ändtvärbalk till bro vid Franzengatan, Essingeleden," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport. Brobyggnad, 2013:1, 2013.
[25]
A. Andersson, "Adaptive and semi-active vibration control of railway bridge dynamics," Dublin, LLB-RODIS-REP, 1.1b, 2012.
[26]
T. Höglund, "CBZ-reglars bärförmåga vid upplag," , Teknisk Rapport 2012:2, Brobyggnad, 2012.
[27]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Gamla Lidingöbron Accelerationsmätningar på fundament och mätning av sprickdeformationer på påle," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA BKN, Teknisk rapport, 2012:7, 2012.
[28]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar av töjningar på Nya Årstabron 2008 till 2011," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport Brobyggnad, 2012:3, 2012.
[29]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron : 2011-01-01 till 2011-12-31," , Teknisk rapport 2012:1, Brobyggnad, 2012.
[30]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Mätning av frekvenser på Strömsholmsbron i Norrköping," , Teknisk rapport, 2012:10, 2012.
[31]
S. Trillkott, "Provdragning av armeringsstänger ifrån järnvägsbro i Ängelholms kommun," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Teknisk Rapport, 2012:9, 2012.
[32]
C. Pacoste, M. Plos och M. Johansson, "Recommendations for finite element analysis for the design of concrete slabs," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 144, 2012.
[33]
S. Trillkott, "Static testing of spreader twistlocks," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport - Brobyggnad, 2012:5, 2012.
[34]
S. Trillkott och T. Höglund, "Stuk, pop- och stansnitars bärförmåga," , Teknisk rapport. Brobyggnad, 2012:8, 2012.
[35]
J. Leander, "Utmattningskapacitet hos skruvförband för rörbroar : Analys av statisk provning som underlag för utmattningsprovning," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Rapport, 142, 2012.
[36]
M. Treviño et al., "Bonded cement-based material overlays for the repair, the lining or the strengthening of slabs or pavements : Chapter 4-7," Dordrecht, Heidelberg, London, New York : Springer, RILEM State-of-the-Art Reports, 3, 2011.
[38]
C. Johansson et al., "Höghastighetsprojekt - Bro : Inventering av järnvägsbroar för ökad hastighet på befintliga banor," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, Rapport, 141, 2011.
[40]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2010-01-01 till 2010-12-31," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2011:1, 2011.
[41]
S. Trillkott, "Test performed on a Nexan submarine cable type TF704-TD," , Teknisk rapport, 2011:5, 2011.
[42]
C. Kullberg, S. Trillkott och J. Leander, "Töjningsmätningar på järnvägsbro över Söderström 2008-2011," , Teknisk rapport 2011:2, Brobyggnad, 2011.
[45]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2009-01-01 till 2009-12-31," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2010:5, 2010.
[46]
B. Norlin, "Orsaker till partiellt takras på lagerbyggnad i Jordbro : vintern 2010," , Teknisk rapport, Stålbyggnad, 2010:7, 2010.
[47]
S. Trillkott, "Test performed on a Alcatel submarine cable type URC-1 HA (Linx)," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2010:8, 2010.
[48]
S. Trillkott, "Test performed on a Draka submarine cable type SM-MEYEW with armour wires 1 mm," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2010:2, 2010.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-09-21