Till innehåll på sidan

Rapporter

Rapporter

[2]
J. Leander, "Utmattningsprovning av detaljer från järnvägsbron över Söderström," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 225, 2022.
[4]
J. Leander, "Gamla Lidingöbron : Sammanfattning av mätningar från mars 2017 t.o.m. november 2018," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2018.
[6]
C. Svedholm och A. Andersson, "Designdiagram för förenklad dynamisk kontroll av järnvägsbroar," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Rapport, 157, 2016.
[7]
A. Andersson och S. Christoffer, "Dynamisk kontroll av järnvägsbroar, inverkan av 3D-effekter," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN-REPORT, 158, 2016.
[8]
J. Leander, S. Trillkott och C. Kullberg, "Götaälvbron : Töjningsmätningar för kalibrering av beräkningsmodell," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2015.
[10]
H. Sundquist och L. Pettersson, "Optimala kantbalkssystem : Resultat av genomfört FUD-projekt," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 151, 2014.
[11]
S. Trillkott, "Vibrationsmätning på pelare i Mörbygaraget," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Teknisk Rapport 2014:2, 2, 2014.
[12]
C. Johansson et al., "Järnvägsbroar på Botniabanan : Dynamiska kontroller för framtida höghastighetståg - Steg 1," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 145, 2013.
[13]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2012-01-01 till 2012-12-31," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport. Brobyggnad, 2013:2, 2013.
[14]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Vibrationsmätning på ändtvärbalk till bro vid Franzengatan, Essingeleden," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport. Brobyggnad, 2013:1, 2013.
[15]
T. Höglund, "CBZ-reglars bärförmåga vid upplag," , Teknisk Rapport 2012:2, Brobyggnad, 2012.
[16]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Gamla Lidingöbron Accelerationsmätningar på fundament och mätning av sprickdeformationer på påle," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA BKN, Teknisk rapport, 2012:7, 2012.
[17]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar av töjningar på Nya Årstabron 2008 till 2011," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport Brobyggnad, 2012:3, 2012.
[18]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron : 2011-01-01 till 2011-12-31," , Teknisk rapport 2012:1, Brobyggnad, 2012.
[19]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Mätning av frekvenser på Strömsholmsbron i Norrköping," , Teknisk rapport, 2012:10, 2012.
[20]
S. Trillkott, "Provdragning av armeringsstänger ifrån järnvägsbro i Ängelholms kommun," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Teknisk Rapport, 2012:9, 2012.
[21]
S. Trillkott och T. Höglund, "Stuk, pop- och stansnitars bärförmåga," , Teknisk rapport. Brobyggnad, 2012:8, 2012.
[22]
J. Leander, "Utmattningskapacitet hos skruvförband för rörbroar : Analys av statisk provning som underlag för utmattningsprovning," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Rapport, 142, 2012.
[23]
C. Johansson et al., "Höghastighetsprojekt - Bro : Inventering av järnvägsbroar för ökad hastighet på befintliga banor," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, Rapport, 141, 2011.
[25]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2010-01-01 till 2010-12-31," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2011:1, 2011.
[26]
C. Kullberg, S. Trillkott och J. Leander, "Töjningsmätningar på järnvägsbro över Söderström 2008-2011," , Teknisk rapport 2011:2, Brobyggnad, 2011.
[29]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2009-01-01 till 2009-12-31," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2010:5, 2010.
[30]
B. Norlin, "Orsaker till partiellt takras på lagerbyggnad i Jordbro : vintern 2010," , Teknisk rapport, Stålbyggnad, 2010:7, 2010.
[31]
S. Trillkott, "Tryckprov av stålrörspålar åt Pålplintar AB," , Teknisk rapport, 2010:1, 2010.
[32]
C. Kullberg, "Töjningsmätning på lyftstativ för ljusbågsugn," , Teknisk rapport 2010:10, 2010.
[33]
J. Silfwerbrand, "Dimensionering av slitskikt i fiberbetong för brobaneplattor," , Uppdragsrapport, CBI Betonginstitutet, Stockholm, 2009.
[34]
R. Malm och S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2002-2008," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2009:5, 2009.
[35]
S. Trillkott, "Mätningar av formtryck på vanlig betong samt lättbetong," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2009:1, 2009.
[36]
S. Trillkott, "Prov av sjökabel Ericsson 48 fiber blymantel/Dreviken," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2009:4, 2009.
[37]
S. Trillkott, "Provdragning av förankringsstänger i Kaknästornet," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2009:9, 2009.
[38]
J. Silfwerbrand, "Skyddsbetong av fiberbetong – skillnader mellan fibrer av vanligt kolstål, galvaniserat stål och rostfritt stål," , Uppdragsrapport, CBI Betonginstitutet, Stockholm, 2009-63, 2009.
[39]
C. Kullberg, "Sprickindikering med trådtöjningsgivare," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2009:6, 2009.
[40]
S. Trillkott, "Dragprov på skarvade stålrörspålar," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2008:11, 2008.
[41]
H. Sundquist och J. Holmgren, "Faller blocket genom sprutbetongvalvet," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2008:13, 2008.
[42]
J. Silfwerbrand, "Industrigolv - rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och underhåll," , Betongrapport / Svenska betongföreningen, 13, 2008.
[43]
R. Malm och S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2002-2007," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2008:1, 2008.
[44]
F. Carlsson och R. Karoumi, "Probabilistisk analys av Ölandsbron baserad på fordonens verkliga laster och sidopositioner," Stockholm : Institutionen för byggvetenskap, KTH, TRITA-BKN Rapport, 127, 2008.
[45]
S. Trillkott, "Provbelastning av sprutbetongbalkar," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2008:12, 2008.
[46]
C. Kullberg och S. Trillkott, "Provning av Terrawing bullerplanksfundament," , Teknisk rapport 2008:2, Brobyggnad, 2008.
[47]
S. Trillkott, "Tryckprov av stålrörspålar MP 140-10," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2008:8, 2008.
[48]
S. Trillkott, "Töjningsmätningar utförda åt Moorlink," , Teknisk rapport, Brobyggnad, 2008:9, 2008.
[50]
C. Kullberg och S. Trillkott, "Vibrationsmätning på golv i By 062 hos Scania i Södertälje," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport / Kungl Tekniska högskolan, Institutionen för byggkonstruktion, 2008:3, 2008.
Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25