Riskhantering vid infrastrukturbyggande

Published Jan 30, 2019

Pilipovic, L., Hintze, S. och Alfredsson, M. (2019) Riskhantering vid infra­strukturbyggande -en fallstudie från ett vägprojekt i Stockholm. Bygg & teknik 1/19: 34-38.

Sverige investerar i runda tal 100 miljarder kronor för byggande, drift och underhåll av infrastruktur varje år. För att effektivisera investeringarna är det viktigt att tekniska lösningar, samverkan och ledar-skap går hand i hand. Stora infrastrukturprojekt innebär alltid stora risker. Artikeln beskriver ett examensarbete som nyligen utförts vid KTH som visar hur riskhantering kan tillämpas för att identifiera, analysera, utvärdera och behandla risker i större infrastrukturprojekt.

Läs mer här.

Page responsible:webmaster@byv.kth.se
Belongs to: Department of Civil and Architectural Engineering
Last changed: Jan 30, 2019