Till innehåll på sidan

Utställning med modeller av träbroar

Samarbetsprojekt i undervisning mellan KTH Arkitektur och Byggvetenskap

Foto: Helena Tirri Stålbo
Publicerad 2020-01-28

Som ni kanske har lagt märke till, är det också i år ett antal bromodeller, skala 1:30 och cirka 2 m långa, som nu visas i korridoren på ingångsplanet vid Brinellvägen 23. Denna utställning kommer att fortsätta i några veckor. Modellerna är ett resultat av ett pågående samarbetsprojekt inom undervisning mellan KTH Arkitektur och Byggvetenskap, ledd av Peter Lynch (gästprof. På KTH Arkitektur), Roberto Crocetti (adjungerad prof. Byggnadsmaterial) och Magnus Wålinder(professor Byggnadsmaterial).

Det övergripande syftet är att kombinera kunskap från områdena arkitektur, konstruktionsteknik och byggnadsmaterialvetenskap, se bifogade bilder (pdf 520 kB) , som också nu publiceras på modellerna. Välkommen till utställningen när du har tid.

Kursen heter Studio 7, som hålls på Arkitektskolan. I likhet med förra året fokuserar man på timmerbaserade gångbroar, i vissa fall även med så kallade timmer-stål-betong hybridstrukturer. Kursen leds av Peter, och modellerna är gjorda av arkitektstudenterna under hans huvudhandledning i kombination med handledning och undervisning i konstruktionsteknik av Roberto, och även en del trävetenskaplig undervisning av mig. En av modellerna kommer förmodligen att bli verklighet och byggas som en gång- och cykelbro i staden Norrköping.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-01-28