Till innehåll på sidan

Per Bolund (MP) besökte KTH för att lära sig om vätgaslagring i bergrum

Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister
Publicerad 2020-11-02

KTH:s avdelning för jord- och bergmekanik har sedan 2017 varit involverade i HYBRIT:s forskningsprojekt, som syftar till att möjliggöra fossilfri stålproduktion genom övergång från kokskol till vätgas i tillverkningsprocessen. Den 23 oktober besökte Per Bolund (bostads-, finansmarknads- och biträdande finansminister) KTH Jord- och bergmekanik för att lära sig om metoden för lagring av vätgas i stora bergrum, vilket är ett sätt att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av vätgas i tillverkningsprocessen.

För storskalig lagring av gas finns flera olika alternativ. För svenska förhållanden med hårt kristallint urberg lämpar sig lagring i stora, inklädda bergrum särskilt väl, eftersom berget kan ge ett bra mottryck mot den trycksatta gasen i lagret. En inneslutning av stål håller samtidigt lagret helt tätt mot läckage. I forskningsprojektet har doktoranden Davi Damasceno arbetat med olika metoder för att beräkna sannolikheten för brott i stålinneslutningen för olika utformningar på lagret. Handledare är Fredrik Johansson, universitetslektor; Johan Spross, forskare; och Stefan Larsson, professor.

Forskare Johan Spross, Per Bolund och universitetslektor Fredrik Johansson
Forskare Johan Spross, Per Bolund och universitetslektor Fredrik Johansson
Doktorand Davi Damasceno presenterar forskningsprojektet.
Doktorand Davi Damasceno och Per Bolund diskuterar tekniken för vätgaslagring.

Davi Damasceno gav på mötet en presentation av tekniken för gaslagring i bergrum och därefter diskuterades tekniska utmaningar och vilka framtida möjligheter som tekniken för med sig. Per Bolund intresserade sig särskilt för de tekniska förutsättningarna för att bygga sådana vätgaslager i Sverige utifrån såväl geologiska förutsättningar, som brottmekanismer och konstruktionsmetoder.

Vill du läsa mer om förutsättningarna för vätgaslagring i bergrum kan du göra det här Investigation of research needs regarding the storage of hydrogen gas in lined rock caverns: Prestudy for Work Package 2.3 in HYBRIT Research Program 1  (engelska). Vill du veta mer om HYBRIT:s forskningsprojekt kan du läsa mer här www.hybritdevelopment.com/   (engelsk extern sida). HYBRIT är en gemensam satsning av SSAB, LKAB och Vattenfall, med stöd av Energimyndigheten. Forskning inom projektet utförs på KTH och flera andra universitet och forskningsinstitut i Sverige.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-11-02