Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Institutionen för Byggvetenskap

Forskning och utbildning för hållbara byggnader och infrastruktur

Byggvetenskap ägnar sig åt forskning och utbildning inom områdena byggmaterial och byggkonstruktion, hus- och anläggningsteknik, samt dess inpassning i miljön (jord, berg och vatten) och transportplanering. 

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (länk till hemsida) .

Kompetenscentrum

Robotiserad armering. Skanska.

Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

Centrum för byggeffektivitet är en plattform för samarbete mellan akademi och näringsliv som arbetar för ökad effektivitet i samhällsbyggandet. CBE arbetar för en samhällsbyggnadssektor i världsklass.

Mer information om oss och våra projekt finns på vår hemsida:

Till Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

Komplex motorvägstrafik.

Centrum för Trafikforskning (CTR)

Centrum för trafikforskning (CTR) är ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.

Mer information om oss och våra projekt finns på vår engelska sida:

Till CTR:s hemsida

En smart väg betyder ökning av funktioner och tjänster som tillhandahålls och/eller är beroende av vägen. Betalningstjänster, informationshantering, vägåtkomstkontroll, väginvesteringar, teknikupphandling, juridiskt ansvar, underhållsmodeller och modal kontra systemisk hantering av vägen är alla integrerade delar av den smarta vägen.

Road2Science

Road2Science är ett kompetenscentrum vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm som tillsammans med sina partners strävar efter att överbrygga gapet mellan akademi och industri inom området väginfrastruktur.

Till Road to Science hemsida

Kalender

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2024-03-18