Till innehåll på sidan

Institutionen för Byggvetenskap

Kompetenscentrum

Komplex motorvägstrafik.

Centrum för Trafikforskning (CTR)

Centrum för trafikforskning (CTR) är ett svenskt kompetenscenter som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser.

Mer information om oss och våra projekt finns på vår engelska sida:

Till CTR:s hemsida

En smart väg betyder ökning av funktioner och tjänster som tillhandahålls och/eller är beroende av vägen. Betalningstjänster, informationshantering, vägåtkomstkontroll, väginvesteringar, teknikupphandling, juridiskt ansvar, underhållsmodeller och modal kontra systemisk hantering av vägen är alla integrerade delar av den smarta vägen.

Road2Science

Road2Science är ett kompetenscentrum vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm som tillsammans med sina partners strävar efter att överbrygga gapet mellan akademi och industri inom området väginfrastruktur.

Till Road to Science hemsida

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-06-21