Till innehåll på sidan

Övrigt

Övrigt

[1]
[2]
A. Ploskic och L. ROSÉN, "Komplext ventilationssystem ska få bättre styrning," Svensk Byggtjänst, 2020.
[3]
A. Ploskic och L. Rosén, "Värme från spillvatten minskar avfrostningsbehov," Svensk Byggtjänst, 2020.
[4]
M. Wålinder och F. Englund, "EcoBuild – a competence centre for eco-efficient and innovative wood-based materials : Message from the Manager," Stockholm : SP Technical Research Institute of Sweden, Wood Technology, 2011.
[5]
T. Höglund, "Stability of columns and beams," Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm, 2009.
[6]
J. Silfwerbrand, "Betong på vägar och gator," , 2006.
[7]
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-24