Till innehåll på sidan

Övrigt

Övrigt

[2]
A. Ploskic och A. HIDALGO, "Inomhusklimat som lönar sig," Hållbart Byggande, 2020.
[3]
A. Ploskic och L. ROSÉN, "Komplext ventilationssystem ska få bättre styrning," Svensk Byggtjänst, 2020.
[4]
A. Ploskic, "Värme från spillvatten minskar avfrostningsbehov," Svensk Byggtjänst, 2020.
[5]
A. Ploskic och L. ROSÉN, "Värme från spillvatten minskar avfrostningsbehov," Svensk Byggtjänst, 2020.
[6]
T. Höglund, "Stability of columns and beams," Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm, 2009.
[7]
J. Silfwerbrand, "Betong på vägar och gator," , 2006.
[8]
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-09-08