Övrigt

Övrigt

[1]
T. Höglund, "Stability of columns and beams," Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm, 2009.
[2]
J. Silfwerbrand, "Betong på vägar och gator," , 2006.
[3]
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal