Examensarbeten

Examensarbeten

[14]
[20]
[33]
F. Jansson och N. Nilsson, "Buckling of End-Bearing Retaining Walls in Clay," , 2018.
[44]
S. Al Baghdady och L. Khan, "Designing Roller compacted concrete (RCC) dams," , 2018.
[49]
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal