Examensarbeten

Examensarbeten

[11]
[15]
Y. Abdi Yussuf och Z. Jalal Ibrahim, "FRP:s användning inom brokonstruktioner," , 2019.
[18]
F. Forsgårdh och K. Dahlin, "Hyra eller köpa rörläggarutrustning?," , 2019.
[35]
P. Haritidis och T. Tran, "Parameterstyrd modellering av bergtunnlar," , 2019.
[40]
S. Zakhoy och D. Safeen Butros, "Parametrisk Design," , 2019.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal