Till innehåll på sidan

Rapporter

Rapporter

[3]
B.-L. Nelldal, "Strukturförändringar inom godstransporter : Utbud, efterfrågan och konkurrens 1988-2022," Stockholm, Sweden : Bolle Rail Research, 2023.
[4]
T. af Klintberg och F. Björk, "Västertorps simhall - Klorreduktion med hjälp av blått ljus och fotokatalys," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 232, 2023.
[5]
J. Silfwerbrand, "Bropelare av SKB med kvarsittande 3D-utskriven betongform : En pilotstudie," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2131, 2022.
[6]
M. Hoeft et al., "Construction Automation and Robotics in Infrastructure," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2121, 2022.
[7]
O. Skoglund, "Fatigue life estimation based on LEFM and the study of initial parameters," Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2128, 2022.
[8]
B.-L. Nelldal et al., "Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en tidsserieanalys," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2221, 2022.
[9]
J. Spross och H. Stille, "Hantering av ekonomiska risker i undermarksprojekt : Geotekniska bedömningsgrunder för riskdelning," Stockholm : Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo rapport, 227A, 2022.
[10]
H. Sipilä, "HESE : Headway och signalpunktplaceringar i ETCS L2," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2224, 2022.
[12]
J. Spross, T. Gasch och F. Johansson, "Praktisk användning av observationsmetoden i ett sannolikhetsbaserat ramverk : Rekommendationer och beräkningsexempel.," Stockholm : Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo rapport, 205, 2022.
[14]
J. Spross et al., "Toward risk-based life cycle assessments in geotechnical design," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2222, 2022.
[15]
O. Fröidh, J. Andersson och M. Thulin, "Utbud och priser i persontrafik på järnväg 2022 : Utveckling i Sverige 1990-2022," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2230, 2022.
[16]
J. Leander, "Utmattningsprovning av detaljer från järnvägsbron över Söderström," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 225, 2022.
[17]
B.-L. Nelldal, P. Näsman och H.-S. Song, "Vidareutveckling av effektsamband för förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor," Stockholm : KTH Järnvägsgrupp, TRITA-ABE-RPT, 2221, 2022.
[18]
N. T. V. Dang, "Weathering steel and its applications in bridge construction," , TRITA-ABE-RPT, 2225, 2022.
[19]
L. Zou, U. Håkansson och V. Cvetkovic, "Analysis of cement grout propagation in fractured rocks," Stockholm, 2021.
[21]
A. Ansell och R. Malm, "Balkar, ramar snittstorheter och fackverk : Exempel och sammanfattning," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2131, 2021.
[22]
A. Ansell, "Datortomografi som undersökningsmetod för att beskriva orientering av stålfibrer i sprutad och gjuten betong för tunnlar," Stockholm : Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), BeFo Rapport, 217, 2021.
[23]
O. Fröidh och E. Jansson, "Energieffektiv järnväg: Styrmedel mot klimatmålen," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2133, 2021.
[24]
M. Hassanzadeh, R. Malm och H. Hansson, "Explosionslasters inverkan på reaktorinneslutningens betongdelar," Stockholm : Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), SSM report, 2021:22, 2021.
[25]
M. Hassanzadeh, J. Enzell och R. Malm, "Inverkan från undergrundoch bränslebassänger vid jordbävningsanalyser på svenska kokvattenreaktorer," Stockholm : Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), SSM report, 2021:17, 2021.
[26]
T. Widström och N. Francart, "Livscykelanalys av olika fasadmaterial : Miljöpåverkan och livscykelkostnader för 6 olika fasadbeklädnader," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2130, 2021.
[27]
E. Nordström och L.-E. Bryne, "Långtidsexponering av vattenbyggnadsbetong med SCM," Stockholm, Energiforskrapport, 2021:768, 2021.
[28]
J. Enzell, R. Malm och E. Nordström, "Methods for assessing the failure process of concrete dams founded on rock," Stockholm : Energiforsk, 2021.
[29]
H. Badia Rodriguez et al., "Modelling of Micromobility (M3) - Prestudy on Knowledge Needs and Usage Patterns : Final report," KTH Royal Institute of Technology, 2021.
[30]
M. Johansson, "Plastisk deformationsförmåga och tvärkraftsrespons hos impulsbelastade betongkonstruktioner," Göteborg : Chalmers Tekniska Högskola, Rapport ACE, 2021:4, 2021.
[32]
T. af Klintberg och F. Björk, "Rättvist Byggande byggkriminalitet och Sveriges sekretesslagstiftning," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2021.
[34]
E. Nordström, "Strategi för förvaltning av inre vattenvägar," Stockholm, Energiforskrapport, 2021:730, 2021.
[36]
R. Malm, M. Åhs och M. Hassanzadeh, "Syretransport genom reaktorinneslutningaroch korrosion av ingjutna tätplåtar," Stockholm : Energiforsk, Energiforsk report, 2021:786, 2021.
[37]
O. Skoglund, "Theory of critical distances to estimate the total and the initiation life of fatigue," Stockholm, Sweden, TRITA-ABE-RPT, 2141, 2021.
[38]
O. Skoglund, "Understanding distortion induced fatigue," Stockholm, Sweden, 2021.
[41]
O. Fröidh, J. Andersson och M. Thulin, "Utbud och priser i persontrafik på järnväg 2021 : Utveckling i Sverige 1990-2021," , TRITA-ABE-RPT, 2143, 2021.
[43]
E. Jansson, "Automatic train operation i Sverige : En förstudie," , TRITA-ABE-RPT, 2037, 2020.
[48]
T. af Klintberg, L. Högberg och F. Björk, "Stegvis renovering," , TRITA-ABE-RPT-2023, 2020.
[49]
A. Sjölander, "Structural behaviour of shotcrete in hard rock tunnels," Stockholm, BeFo Report 379, 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-24