Rapporter

Rapporter

[1]
R. Abbasiverki, "Initial study on seismic analyses of concrete and embankment dams in Sweden," Stockholm, TRITA-BKN. Report, 164, 2017.
[2]
C. Svedholm och A. Andersson, "Designdiagram för förenklad dynamisk kontroll av järnvägsbroar," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Rapport, 157, 2016.
[3]
A. Andersson och S. Christoffer, "Dynamisk kontroll av järnvägsbroar, inverkan av 3D-effekter," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN-REPORT, 158, 2016.
[4]
D. Martino, "Fatigue Capacity of Bolted Connection in use on Soil Steel Composite Bridges : Fracture investigation," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 159, 2016.
[5]
L. Ahmed, "Impact-type vibration effects on young concrete for tunnelling," BeFo, BeFo-rapporter, 147, 2016.
[6]
[7]
T. af Klintberg och H. Lind, "Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering : Ett diskussionsinlägg," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB, 2016:3, 2016.
[8]
N. Sommerfeldt, H. Muyingo och T. af Klintberg, "Photovoltaic Systems for Swedish Prosumers : A technical and economic analysis focused on cooperative multi-family housing," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2016.
[10]
N. Sommerfeldt et al., "Solceller ur flera perspektiv : Handbok för beslutsfattare," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2016.
[11]
E. Nordström, "Utvärdering efter 17 års fältexponering av sprucken stålfiberarmerad sprutbetong," Stockholm : BeFo, BeFo Rapport, 153, 2016.
[12]
E. Nordström, "Vägledning för val av ballast i konstruktioner för vattenbyggnad," Stockholm : Energiforsk, Energiforsk, 253, 2016.
[13]
A. Nejad Ghafar, A. Draganovic och S. Larsson, "AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF DYNAMIC PRESSURE ON IMPROVING GROUT PENETRABILITY," Stockholm, BeFo Report, 149, 2015.
[14]
E. Nordström et al., "Betongdammars brottförlopp," Stockholm : Energiforsk, Energiforskrapport, 2015:122, 2015.
[15]
J. Leander, S. Trillkott och C. Kullberg, "Götaälvbron : Töjningsmätningar för kalibrering av beräkningsmodell," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2015.
[16]
J. Spross et al., "Hantering av geotekniska risker i byggprojekt : Ett praktiskt tillämpningsexempel," SBUF, Svenska Byggbranchens utvecklingsfond, SBUF rapport, 13009, 2015.
[17]
L. Pettersson och H. Sundquist, "Design of soil steel composite bridges," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 112 (5th ed.), 2014.
[18]
A. Andersson, "Impact loading on concrete slabs : Experimental tests and numerical simulations," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 153, 2014.
[20]
H. Sundquist och L. Pettersson, "Optimala kantbalkssystem : Resultat av genomfört FUD-projekt," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 151, 2014.
[21]
H. Lind et al., "Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme : A case study," KTH Royal Institute of Technology, Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), 14/02, 2014.
[22]
S. Trillkott, "Vibrationsmätning på pelare i Mörbygaraget," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Teknisk Rapport 2014:2, 2, 2014.
[24]
T. Gasch et al., "Cracking in the concrete foundation for hydropower generators : Part II," Stockholm : Elforsk, Elforsk rapport, 13:64, 2013.
[25]
K. Nuno, "Damage detection of a steel truss bridge using frequency response function curvature method," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Rapport, 2013.
[26]
F. Johansson, J. Spross och L. Fransson, "Dammsäkerhet - Islast mot dammkonstruktioner : Sammanställning av kunskapsläget samt förslag till forskning och utveckling," Stockholm : Elforsk AB, Elforsk rapport, 13:56, 2013.
[27]
A. Zangeneh Kamali, C. Svedholm och M. Johansson, "Effects of restrained thermal strains in transversal direction of concrete slab frame bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Rapport, 149, 2013.
[28]
C. Johansson et al., "Järnvägsbroar på Botniabanan : Dynamiska kontroller för framtida höghastighetståg - Steg 1," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 145, 2013.
[29]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2012-01-01 till 2012-12-31," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport. Brobyggnad, 2013:2, 2013.
[30]
R. Malm et al., "Probabilistic analyses of crack propagation in concrete dams : Part 1," Stockholm : Elforsk, Elforsk report, 13:65, 2013.
[31]
T. Gasch et al., "Probabilistic analyses of crack propagation in concrete dams : Part II," Elforsk, Elforsk rapport, 13:66, 2013.
[33]
S. Trillkott, "Test performed on a ABB submarine cable type QEVE-R4.2/2.6," , TRITA-BKN Teknisk Rapport 2013:03, 2013.
[34]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Vibrationsmätning på ändtvärbalk till bro vid Franzengatan, Essingeleden," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport. Brobyggnad, 2013:1, 2013.
[35]
A. Andersson, "Adaptive and semi-active vibration control of railway bridge dynamics," Dublin, LLB-RODIS-REP, 1.1b, 2012.
[36]
K. Wittchen et al., "Building typologies in Nordic countries : Identification of potential energy saving measures," Hörsholm, Denmark : SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi report, 2012-04, 2012.
[37]
T. Höglund, "CBZ-reglars bärförmåga vid upplag," , Teknisk Rapport 2012:2, Brobyggnad, 2012.
[38]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Gamla Lidingöbron Accelerationsmätningar på fundament och mätning av sprickdeformationer på påle," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA BKN, Teknisk rapport, 2012:7, 2012.
[40]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar av töjningar på Nya Årstabron 2008 till 2011," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport Brobyggnad, 2012:3, 2012.
[41]
S. Trillkott, "Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron : 2011-01-01 till 2011-12-31," , Teknisk rapport 2012:1, Brobyggnad, 2012.
[42]
S. Trillkott och C. Kullberg, "Mätning av frekvenser på Strömsholmsbron i Norrköping," , Teknisk rapport, 2012:10, 2012.
[44]
S. Trillkott, "Provdragning av armeringsstänger ifrån järnvägsbro i Ängelholms kommun," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Teknisk Rapport, 2012:9, 2012.
[45]
C. Pacoste, M. Plos och M. Johansson, "Recommendations for finite element analysis for the design of concrete slabs," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 144, 2012.
[46]
F. Johansson och T. Edeskär, "Reparationsinjektering av dammar och undergrund : strategi för forskning och utveckling," , Elforsk rapport, 12:65, 2012.
[47]
S. Trillkott, "Static testing of spreader twistlocks," KTH Royal Institute of Technology, Teknisk rapport - Brobyggnad, 2012:5, 2012.
[48]
S. Trillkott och T. Höglund, "Stuk, pop- och stansnitars bärförmåga," , Teknisk rapport. Brobyggnad, 2012:8, 2012.
[49]
J. Leander, "Utmattningskapacitet hos skruvförband för rörbroar : Analys av statisk provning som underlag för utmattningsprovning," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Rapport, 142, 2012.
[50]
M. Treviño et al., "Bonded cement-based material overlays for the repair, the lining or the strengthening of slabs or pavements : Chapter 4-7," Dordrecht, Heidelberg, London, New York : Springer, RILEM State-of-the-Art Reports, 3, 2011.
Fullständig lista i KTH:s pubilkationsportal
Till sidans topp