Rapporter

Rapporter

[1]
B.-L. Nelldal, "Analys av prognoser för nya stambanor och jämförelse med internationella erfarenheter av höghastighetståg," KTH Royal Institute of Technology, KTH Railway Group, 19-01, 2019.
[2]
R. Malm, "Erfarenheter från gjutning av grova betongkonstruktioner," Energiforsk, Energiforsk report 2019:558, 2019.
[3]
O. Fröidh och M. Berg, "Framtida trafikeringskostnader och utveckling av persontågsparken : Slutrapport," Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1912, 2019.
[4]
E. Nordström och D. Eriksson, "Inventering av inre vattenvägsbesiktningar," Stockholm, Energiforsk rapport, 2019:566, 2019.
[6]
R. Hellgren, R. Malm och E. Nordström, "Modeller för övervakning av betongdammar : Energiforskrapport 2019:580," Stockholm, Sweden, 2019.
[7]
F. Björk, T. af Klintberg och K. Gudmundsson, "Simhallar – ett övergripande perspektiv på teknik, hälsa, beständighet och ekonomi," , TRITA-ABE-RPT, 1918, 2019.
[8]
J. Leander et al., "Smart condition assessment, surveillance and management of critical bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2019.
[9]
E. Nordström et al., "Strukturell säkerhet hos spruckna betongdammar," , Energiforsk report, 2019:574, 2019.
[10]
A. Sjölander, "Utvärdering av fältmetod för mätningar på sprutbetong," Stockholm, SBUF rapport, 13332, 2019.
[11]
D. Jelagin et al., "Asphalt layer rutting performance prediction tools," Linkoping : VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI rapport, 968A, 2018.
[12]
L. Ahmed och A. Guarin, "Crack propagation under water pressure," Stockholm/Sweden, 2018.
[15]
J. Leander, "Gamla Lidingöbron : Sammanfattning av mätningar från mars 2017 t.o.m. november 2018," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2018.
[16]
T. Gasch, L. Ahmed och R. Malm, "Instrumentation and Modelling of a Reactor Containment Building," Energiforsk, Energiforsk report, 2018:526, 2018.
[18]
O. Fröidh et al., "Lokalisering av järnvägsstationer – effekter för samhällsplanering, resande och tillgänglighet," Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1815, 2018.
[19]
A. Ansell, "Möjligheter till instrumentering av spännkablar av system BBRV," Stockholm : Energiforsk AB, Energiforsk rapport, 542, 2018.
[20]
M. Hassanzadeh, R. Malm och M. Åhs, "Reaktorinneslutningarnas respons vid höga inre tryck och reducerad förspänning," , SSM report 2018:26, 2018.
[21]
B.-L. Nelldal, J. Andersson och O. Fröidh, "Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät : Analys av utbud och efterfrågan på tågresor," , TRITA-ABE-RPT, 1818, 2018.
[22]
A. Andersson, "Simplified approach to dynamic analysis of railway bridges for high-speed trains," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1837, 2018.
[23]
T. af Klintberg et al., "System för personlig meritering och certifiering för ingenjörer inom den svenska byggsektorn," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1833, 2018.
[24]
B. G. Hellers, "The BCE-system, prestressed hybrids of AAC and HPC," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BYTE, 2018:1, 2018.
[25]
S. Larsson, G. Nilsson och N. Jelisic, "Utveckling av Jb-Totalsondering för kontroll av kc-pelare," Stockholm : SBUF Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF Rapport, 2018.
[27]
M. Ülker-Kaustell, "Dynamic behaviour of pot bearings : A preliminary study," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Bulletin, 168, 2017.
[28]
R. Malm, "Evaluation of the concrete dome plugDomPlu – follow-up 2017," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 167, 2017.
[29]
R. Abbasiverki, "Initial study on seismic analyses of concrete and embankment dams in Sweden," Stockholm, TRITA-BKN. Report, 164, 2017.
[31]
R. Malm et al., "Lastförutsättningar avseende istryck," , Energiforsk report, 2017:439, 2017.
[33]
J. Lind Östlund et al., "Soil-Structure Interaction for foundations on High-Speed Railway Bridges," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 166, 2017.
[34]
A. Andersson och T. Arvidsson, "Train-Track-Bridge Interaction for non-ballasted Railway Bridges on High-Speed Lines," Stockholm, TRITA-BKN, 165, 2017.
[35]
C. Bernstone et al., "Verifiering av struktur och fuktmekaniska beräkningsverktyg," , Energiforsk report, 2017:432, 2017.
[36]
A. Ansell, L. Ahmed och A. Guarin, "Datortomografi som undersökningsmetod för ung och gammal, sprutad och gjuten betong för tunnlar," Stockholm, BeFo Rapport, 165, 2016.
[37]
C. Svedholm och A. Andersson, "Designdiagram för förenklad dynamisk kontroll av järnvägsbroar," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN. Rapport, 157, 2016.
[38]
A. Andersson och S. Christoffer, "Dynamisk kontroll av järnvägsbroar, inverkan av 3D-effekter," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN-REPORT, 158, 2016.
[39]
P. Andersson et al., "Eurokoder för dimensionering av betongdammar," Energiforsk, Energiforsk report, 2016:309, 2016.
[40]
R. Malm, "Evaluation of the concrete dome plugDomPlu – follow-up 2016," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 161, 2016.
[41]
D. Martino, "Fatigue Capacity of Bolted Connection in use on Soil Steel Composite Bridges : Fracture investigation," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN, 159, 2016.
[42]
T. Ekström et al., "Granskning av beräkningar i betongkonstruktioner," , Energiforsk report, 2016:259, 2016.
[43]
R. Malm, "Guideline for FE analyses of concrete dams," , Energiforsk report, 2016:270, 2016.
[44]
L. Ahmed, "Impact-type vibration effects on young concrete for tunnelling," BeFo, BeFo-rapporter, 147, 2016.
[45]
[46]
T. af Klintberg och H. Lind, "Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering : Ett diskussionsinlägg," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB, 2016:3, 2016.
[47]
J. Blomdahl, R. Malm och E. Nordström, "Minimiarmering i vattenkraftens betongkonstruktioner - Förstudie," , Energiforsk report, 2016:234, 2016.
[48]
N. Sommerfeldt, H. Muyingo och T. af Klintberg, "Photovoltaic Systems for Swedish Prosumers : A technical and economic analysis focused on cooperative multi-family housing," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2016.
[50]
N. Sommerfeldt et al., "Solceller ur flera perspektiv : Handbok för beslutsfattare," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2016.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal