Till innehåll på sidan

Redaktörsmaterial

Proceedings och samlingar där medarbetare på institutionen har varit redaktör (editor) listade i DiVA

Redaktörsmaterial

[1]
"Framtidsblick på järnvägens kapacitet," Stockholm, KTH Royal Institute of Technology, 2023.
[3]
"Proceedings of the 14th ICOLD International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams," , KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1802001, 2017.
[6]
"Relining in domestic wastewater pipeline in Sweden," , Academic Conferences Publishing, 2015.
[7]
"Proceedings of the Fourth European Conference on Wood Modifications," Stockholm, SP Technical Research Institute of Sweden, 2009.
[8]
"Mathematics for PhD-students in Building Science," , KTH Royal Institute of Technology, Trita-BYMA, 2007:2, 2007.
[9]
"Wood Material Science, advanced PhD-course," , Växjö Universitet, Växjö University, TD report, 38, 2007, 2007.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-24