Arbete för uthållighet i byggsektorn – med aspekten energianvändning

Undersökning av faktiska energiprestanda i det svenska byggnadsbeståndet, med beaktande av vad som projekterats och hur byggnaden faktiskt fungerar.

Kontakt: Professor Folke Björk  och Tekn.Dr. Tord af Klintberg

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-09-12