Robust och hållbar vacuumisoleringsteknik

Använder de moderna mest effektiva isolermaterialen för byggandet – grundforskning och lab-experiment för att undersöka hur de kan tillämpas i nybyggande och i renovering.

Kontakt: Lektor Kjartan Gudmundsson

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-09-12