Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grundläggning av vattenkraftsdammar

Betongdamm

Vid grundläggningar av dammar är flera faktorer viktiga, dels måste läckaget genom berggrunden och upptrycket under dammen hållas på en acceptabel nivå genom tätning av sprickor i berggrunden, dels måste dammen grundläggas på ett sådant sätt att dammsäkerheten upprätthålls. Av väsentlig vikt är att kunna bedöma motståndet mot glidning i potentiella glidplan, såsom kontaktytan mellan berg och betong och sprickor i berggrunden. Vid avdelningen bedrivs forskning kopplad till sannolikhetsbaserade metoder för att bedöma konstruktionens säkerhet med fokus på ovanstående faktorer, där en väsentlig andel av forskningen är kopplad till bedömning av befintliga dammars livslängd och hur den kan förlängas. Frågan inkluderar bl.a. hur man rationellt bedömer vilka åtgärder som gör mest nytta ur ett livscykelperspektiv. En annan viktig forskningsfråga som studeras inom avdelningen är hur tätningen under dammarna kan repareras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Områdesföreträdare: Fredrik Johansson , Marie Westberg Wilde , Johan Spross

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25