Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transportgeoteknik

Modell av järnvägsbank

Vägar och järnvägar anläggs normalt på jordbankar. I Sverige används ofta krossat berg, som kan komma från tunnlar inom samma infrastrukturprojekt för att minska kostnader och miljöpåverkan. Transportgeoteknik innefattar geotekniska egenskaper av bankmaterial, ballast och undergrund i relation till de behov och krav som föreligger för en säker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar transportinfrastruktur. Avdelningen arbetar med frågeställningar såsom grundläggning, uppbyggnad och packning av bank, sättningar, nedbrytning och omlagring samt dynamisk trafikpåverkan.

Områdesföreträdare: Carl Wersäll

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25