Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jordförstärkningsmetoder

Jordförstärkning av sjöbotten

Vid grundläggning av konstruktioner på lösa jordarter, såsom lera och silt, kan jorden ofta behöva stabiliseras, för att minimera risken för skred eller omfattande sättningar. En vanlig och kostnadseffektiv metod är att installera så kallade kalkcementpelare i jorden under konstruktionen. Detta sker genom att ett blandningsverktyg förs ner i jorden. När verktyget dras upp blandas ett bindemedel, bestående av bland annat cement, in i jorden, vilket bildar pelare när bindemedlet härdat. Avdelningen har gedigen erfarenhet av forskning dels inom kalkcementpelares mekaniska egenskaper, dels avseende hur man effektivast använder dem vid dimensionering av konstruktioner i lösa jordar.

Områdesföreträdare: Stefan Larsson

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25