Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Artificiell intelligens för geotekniska och bergmekaniska tillämpningar

Skannad bergytenivå

Den växande volymen bergtekniska data, geotekniska data, geofysiska data samt grundvattendata, öppnar upp möjligheter att tillämpa avancerad dataanalys i form av självlärande artificiell intelligens för utvärdering, effektivisering och riskhantering. Artificiell intelligens kräver att specialister inom dataanalys och artificiell intelligens samarbetar med ämnesspecifik teknisk kompetens inom projekten och att den tekniska ledningen inom projekten förstår hur metoderna kan tillämpas. Tyréns och KTH har påbörjat arbetet med att tillämpa AI-metoder i några pilotprojekt, t.ex. Tvärförbindelse Södertörn och Ostlänken. I pågående projekt samlas den erhållna informationen från borrhålsdata, grundvattenrör, sonderingar, provtagningar och geofysiska data i databaser. Berg- och grundvattennivåer samt jordlagerföljder utvärderas i (3D) GIS modeller. Olika självlärande AI metoder utvärderas och utvecklas för att tillhandahålla högupplösta modeller

Områdesföreträdare: Stefan Larsson , Fredrik Johansson , Johan Spross

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25