Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jord- och bergdynamik

Vibrovält

Vibrationer i jord- och bergmaterial orsakas av dynamiska laster såsom jordskalv, pål- och spontdrivning, packning, väg- och järnvägstrafik, sprängning och borrning. Avdelningen har under många år bedrivit forskning inom optimering av jord- och bergdynamiska processer, dynamiska och cykliska jord- och bergegenskaper, åtgärder mot oönskade markvibrationer samt vågutbredning och seismiska försök. Det förstnämnda innefattar exempelvis förbättrade och mer miljövänliga metoder för vibrationspackning och vibrodrivning av spont. Cykliska jordegenskaper har en avgörande roll vid exempelvis nedbrytnings- och omlagringsprocesser i väg- och järnvägsbankar, vilket beaktas för att säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur. Åtgärder mot markvibrationer är särskilt betydelsefulla i Sverige eftersom de lösa leror som är vanliga i våra kustområden kan orsaka stora störningar för t.ex. boende intill järnvägsspår. Avdelningen har en mångårig erfarenhet av forskning kring förstyvande åtgärder i marken, såsom kalkcementpelare, och mer skonsamma grundläggningsarbeten för att minska omgivningspåverkan från trafik och byggverksamhet.

Områdesföreträdare: Carl Wersäll , Stefan Larsson

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-05-05