Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Injektering för tätning av hårt berg

Injektering i tunnel

För att minska inläckaget av grundvatten till underjordiska anläggningar tätas vanligen bergets sprickor med cementbruk i samband med att bergrummet sprängs ut. Denna tätning kallas injektering. Eftersom det är svårt att bedöma bergsprickornas utsträckning och egenskaper, samt deras koppling med varandra, är det ofta svårt att bedöma hur mycket injekteringsbruk som krävs för att skapa en tillräckligt tät tunnel, samt vilka stoppkriterier som ska användas. Likaså är det ofta svårt att avgöra vilket pumptryck och vilken typ av injekteringsbruk som ger det bästa resultatet. Avdelningens forskning inom injektering syftar till att övervinna dessa svårigheter för att förbättra möjligheterna att kostnadseffektivt bygga tillräckligt täta tunnlar med så liten miljöpåverkan som möjligt. Avdelningen har bedrivit forskning inom injektering av hårt berg i flera decennier och har en i gedigen erfarenhet inom området.

Områdesföreträdare: Almir Draganovic, Fredrik Johansson , Stefan Larsson

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-04-16