Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsprojekt Mobilitet i städer

Tätheten av människor och aktiviteter i stadsområden innebär stora värden och möjligheter, men också utmaningar för mobiliteten, bland annat trängsel och miljöpåverkan. Gruppen för mobilitet i städer söker att ta itu med dessa problem genom att utveckla metoder för förståelse, uppföljning och hantering av dynamiska, urbana transportsystem baserat på statistisk analys, nätverksmodellering, datasimulering och optimeringsmetoder. Ett viktigt område för att öka transportsystemets effektivitet och robusthet är att utveckla metoder för att utvinna nyttig information från trafik- och mobilitetsdata. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utformning, planering och drift av kollektivtrafiksystem, däribland utvecklingen av automatiserade, intermodala och efterfrågestyrda tjänster.

Forskningsprojekt

Avdelningen är för närvarande aktiv inom följande forskningsprojekt. Följ de blå länkarna för att läsa mer:

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-04-26